Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 3, 1739 En dies bedragen file 2570, folio 634
Sept. 3, 1739 Insertie van de brief aan den koning van Jamby file 2570, folio 634-635
Sept. 3, 1739 Insertie van de brief aan Pangeran Nagara c.s. geschreven file 2570, folio 636-637
Sept. 3, 1739 Insertie van de brief aan Pangerang Depatty Ningrat geschreven file 2570, folio 637-638
Sept. 4, 1739 Ontfangst van een Tanjongpoura’s briefken file 2570, folio 638
Sept. 7, 1739 Arrivement te deser rheede van het jagt Castor en Pollux van Cheribon met schrijvens file 2570, folio 638
Sept. 7, 1739 Lading van deselve file 2570, folio 638
Sept. 7, 1739 Dies bedragen file 2570, folio 638
Sept. 8, 1739 Een apart briefje van Samarang ontfangen file 2570, folio 639
Sept. 9, 1739 Een briefje aan de Samarangse bediendens afgesonden file 2570, folio 639
Sept. 11, 1739 De Sara Jacoba met een briefje van Cheribon te deser rheede aangekomen file 2570, folio 639
Sept. 11, 1739 Lading van deselve file 2570, folio 639
Sept. 11, 1739 Dies montant file 2570, folio 639
Sept. 13, 1739 De chialoup de Jonge Dirk met de cooplieden de Marre en Brouwer ter rheede gearriveert file 2570, folio 640
Sept. 13, 1739 Met een briefken van de commissianten tot Lampong file 2570, folio 640
Sept. 13, 1739 Mitsgaders een rapport van gemelte de Marre en Brouwer wegens hunne gedaene verrigtingen file 2570, folio 640
Sept. 14, 1739 ’t Schip Valckenisse komt van Macassar met schrijvens file 2570, folio 640
Sept. 14, 1739 Mitsgaders een briefje van den Tagals resident file 2570, folio 640
Sept. 14, 1739 Lading van deselve file 2570, folio 641
Sept. 16, 1739 Een duplicaat briefken van de Bandase ministers ontfangen file 2570, folio 641