Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 19, 1673 Translaat missive van den Koning van Ternaten aen Haar Edelens file 2476, folio 564-569
Oct. 19, 1673 Missive van den Koninck van Tidore aen Haar Edelens file 2476, folio 570-572
Oct. 19, 1673 Missive van den Koninck van Batchian aen Haar Edelens file 2476, folio 573-574
Oct. 19, 1673 De sloepen Dolphijn en Kruyskercke uyt kruyssen op de verwachte Japanse scheepen file 2476, folio 574
Oct. 20, 1673 Durgerdam van Japara file 2476, folio 574
Oct. 20, 1673 Het jacht Boero en de fluyt Wimmenum uyt Amboina file 2476, folio 575
Oct. 20, 1673 Een kleen briefje oock daermede uyt Banda file 2476, folio 576
Oct. 21, 1673 De sloep van de Vrijheyt uyt Bantams besettinge file 2476, folio 576
Oct. 21, 1673 Met advis dat de gedestineerde schepen na Ceylon buyten om de reys niet konden gewinnen file 2476, folio 576-577
Oct. 21, 1673 De sloep van de Vrijheyt na Bantams besettingh terugh met schrijven aen den commandant Jacob Geus file 2476, folio 577
Oct. 22, 1673 De Barm na Ceylon buyten om file 2476, folio 577
Oct. 22, 1673 Pegu van Japara file 2476, folio 578
Oct. 22, 1673 De sloep de Steur met advis nae de Straet Banca om de Ceylonsvaerders op te soecken file 2476, folio 579-581
Oct. 23, 1673 Het Fortuyntje ledigh van Ternaten over Macassar en Japara file 2476, folio 581
Oct. 23, 1673 Ougly van Japara file 2476, folio 581
Oct. 23, 1673 Amersfoort uyt Suratte over Ceylon, Chormandel en Malacca file 2476, folio 583
Oct. 23, 1673 Met d’Hr. Willem Vermaire file 2476, folio 584
Oct. 23, 1673 En het gewesen Wingurlaes opperhooft Rombout Lefer file 2476, folio 584
Oct. 23, 1673 Brief van koopman Polpotneyck aen Zijn Edelheyt file 2476, folio 584-587
Oct. 24, 1673 De Voorn uyt Bantams besettinge file 2476, folio 587-588