Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 22, 1737 Inhoud van des Soesoehoenangs briev file 2568, folio 870-871
Oct. 22, 1737 De vaderlandse en Caabse papieren met Oostrust aan de wal file 2568, folio 872
Oct. 24, 1737 Depeche van de schepen Maria Adriana en Meerlust met de chialoup het Haasje over Malacca na Bengalen file 2568, folio 872
Oct. 24, 1737 Item van de Hopvogel na Palembang file 2568, folio 872-873
Oct. 24, 1737 Lading van de twee eerstegemelte bodems file 2568, folio 873-876
Oct. 24, 1737 Lading van de Hopvogel file 2568, folio 876-879
Oct. 28, 1737 Translaat brieven van de Molucxe vorsten ter secretarye ontfangen file 2568, folio 877
Oct. 28, 1737 Inhoud derselve file 2568, folio 877-889
Oct. 30, 1737 ’t Jagt Spieringshoek van Cheribon met schrijvens file 2568, folio 889-890
Oct. 31, 1737 Vertrek van d’heer Ordinaris Raad Johan Schagen na dese rheede tot voorstelling van schout-bij-nagt over de retourvloot file 2568, folio 891
Oct. 31, 1737 Een briefje van Bantam per Croonenburg ontfangen file 2568, folio 891-892
Oct. 31, 1737 Depeche der overheden van de retourbodems file 2568, folio 892-893
Oct. 31, 1737 Aangekomene Inlandse vaartuygen file 2568, folio 893-894
Oct. 31, 1737 Vertrockene ditos file 2568, folio 895-896
Oct. 31, 1737 Overledene file 2568, folio 896-897
Oct. 31, 1737 Geborene en gedoopte file 2568, folio 897
Oct. 31, 1737 Getrouwde file 2568, folio 897
Nov. 1, 1737 Vertrek van de gecommitteerden van de generale secretary met de papieren voor het vaderland file 2568, folio 897
Nov. 1, 1737 Soomede het monsteren van vanuyt den Raad van Justitie benevens den waterfiscaal file 2568, folio 897-898
Nov. 2, 1737 Aankomst van het schip Purmerlust van Tagal file 2568, folio 898