Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 18, 1737 Met den heer Raad Extraordinaris Gualterus Wouters file 2568, folio 867
Oct. 18, 1737 Die in maniere hiernevens afgehaald is file 2568, folio 867-868
Oct. 19, 1737 Pantchiallangs de Snoek, Ontong Java en de Beschutter om te kruyssen uytgesonden file 2568, folio 868
Oct. 19, 1737 Afscheydmaal voor de officieren van de retourschepen file 2568, folio 868
Oct. 19, 1737 Rescriptie van een Bantams briefje file 2568, folio 869
Oct. 21, 1737 Een briefje van het uytkomende schip Oostrust ontfangen file 2568, folio 869
Oct. 22, 1737 Arrivement van dien bodem en Haaften van Samarang te deser rheede file 2568, folio 869
Oct. 22, 1737 Lading van het schip Haaften file 2568, folio 869-870
Oct. 22, 1737 Inhoud van des Soesoehoenangs briev file 2568, folio 870-871
Oct. 22, 1737 De vaderlandse en Caabse papieren met Oostrust aan de wal file 2568, folio 872
Oct. 24, 1737 Depeche van de schepen Maria Adriana en Meerlust met de chialoup het Haasje over Malacca na Bengalen file 2568, folio 872
Oct. 24, 1737 Item van de Hopvogel na Palembang file 2568, folio 872-873
Oct. 24, 1737 Lading van de twee eerstegemelte bodems file 2568, folio 873-876
Oct. 24, 1737 Lading van de Hopvogel file 2568, folio 876-879
Oct. 28, 1737 Translaat brieven van de Molucxe vorsten ter secretarye ontfangen file 2568, folio 877
Oct. 28, 1737 Inhoud derselve file 2568, folio 877-889
Oct. 30, 1737 ’t Jagt Spieringshoek van Cheribon met schrijvens file 2568, folio 889-890
Oct. 31, 1737 Vertrek van d’heer Ordinaris Raad Johan Schagen na dese rheede tot voorstelling van schout-bij-nagt over de retourvloot file 2568, folio 891
Oct. 31, 1737 Een briefje van Bantam per Croonenburg ontfangen file 2568, folio 891-892
Oct. 31, 1737 Depeche der overheden van de retourbodems file 2568, folio 892-893