Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 13, 1735 Notitie van dies aangebragte lading file 2567, folio 271
April 13, 1735 De pantchiallangs de Snoek en de Hay van Cheribon met de Javaanse modderlieden en schrijvens van de bediendens file 2567, folio 271-272
April 14, 1735 Receptie van een Javaans briefken van de gesamentlijke Cheribonse princen file 2567, folio 272
April 14, 1735 Insertie van dies translaat file 2567, folio 272-274
April 16, 1735 Ontfang van een Tandjongpoura’s briefken file 2567, folio 274
April 17, 1735 ’t Jagtje Schiedam van Banjermassing met een briefje van de commissianten file 2567, folio 275
April 20, 1735 ’s Heeren Arendskerke van Bantam met den administrateur Mattheus Wilshuysen file 2567, folio 275
April 20, 1735 En een briefje van de bediendens file 2567, folio 275
April 20, 1735 Aanbragte lading van brenger deses file 2567, folio 275-276
April 22, 1735 Briefken van de Palembangse residenten ten geleyde eeniger cadjangmatten file 2567, folio 276
April 22, 1735 Hogenes met schrijvens van Samarang file 2567, folio 276-277
April 22, 1735 Specificatie van de mede aangebragte lading file 2567, folio 277
April 22, 1735 Een briefken aan de Samarangse dan wel aan de overheeden van het schip Nieuwland afgevaardigt file 2567, folio 277
April 23, 1735 Barbesteyn na Cheribon met een briefken file 2567, folio 278
April 23, 1735 Kort verhaal van dies inhoud file 2567, folio 278
April 23, 1735 Den verkoop van het schip Meynden als hiernevens genoteerd file 2567, folio 278
April 23, 1735 ’t Noorder Quartier van Samarang met duplicaat briefje file 2567, folio 278
April 23, 1735 Specificatie van de lading file 2567, folio 278-279
April 24, 1735 Een briefken van Palembang ontfangen file 2567, folio 280
April 24, 1735 Stadwijk op dese rheede gearriveert file 2567, folio 280