Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 22, 1735 Hogenes met schrijvens van Samarang file 2567, folio 276-277
April 22, 1735 Specificatie van de mede aangebragte lading file 2567, folio 277
April 22, 1735 Een briefken aan de Samarangse dan wel aan de overheeden van het schip Nieuwland afgevaardigt file 2567, folio 277
April 23, 1735 Barbesteyn na Cheribon met een briefken file 2567, folio 278
April 23, 1735 Kort verhaal van dies inhoud file 2567, folio 278
April 23, 1735 Den verkoop van het schip Meynden als hiernevens genoteerd file 2567, folio 278
April 23, 1735 ’t Noorder Quartier van Samarang met duplicaat briefje file 2567, folio 278
April 23, 1735 Specificatie van de lading file 2567, folio 278-279
April 24, 1735 Een briefken van Palembang ontfangen file 2567, folio 280
April 24, 1735 Stadwijk op dese rheede gearriveert file 2567, folio 280
April 25, 1735 Hofwegen uyt Bengale met schrijvens van de bedientens file 2567, folio 280
April 25, 1735 Kort recit van dies inhoud file 2567, folio 280
April 25, 1735 Specificatie der mede aangebragte coopmanschappen file 2567, folio 281
April 25, 1735 Den boekhouder met ’t schip Landskroon aan de wal met papieren uyt het vaderland en van de Caab file 2567, folio 282-283
April 25, 1735 Twee briefkens van Palembang ontfangen file 2567, folio 283
April 26, 1735 Copia briefken van Palembang file 2567, folio 283
April 26, 1735 Landskroon op de rheede gearriveert met 159 coppen file 2567, folio 283-284
April 26, 1735 Aanwijsing van de aangebragte goederen file 2567, folio 284-286
April 26, 1735 Loenderveen van Sumatra’s Westcust met schrijvens file 2567, folio 286-287
April 27, 1735 Langeroode en ’t Huys te Assenburg na Samarang met schrijvens file 2567, folio 287