Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 16, 1691 Besluyt tot aenneminge van het geschenk om abuyssen te vermijden file 2507, folio 19
Jan. 16, 1691 Insertie de voorsz. missive file 2507, folio 19-21
Jan. 16, 1691 De Deens commandeur Maurits Hartman een stierman ter leen vergunt file 2507, folio 21-22
Jan. 16, 1691 De schepen Sumatra en den Blauwenhulck afgelegt file 2507, folio 22
Jan. 15, 1691 Het Inlandts jaght d’Andromeda na Bantam file 2507, folio 17
Jan. 15, 1691 Om vol peper geladen ten spoedigsten weder te keren file 2507, folio 17
Jan. 14, 1691 De patsjallang de Zeehaes nae Bantam met een secrete missive[41] van de Hr. St. Martin file 2507, folio 17
Jan. 12, 1691 Per inlands vaartuygh ontfangen een secrete missive[40] van de Hr. Saint Martin file 2507, folio 16
Jan. 12, 1691 Twee doodvonnissen geapprobeert file 2507, folio 16
Jan. 12, 1691 Resolutie om de equipagiewerf op te nemen file 2507, folio 16
Jan. 12, 1691 En den equipagiemeester Simon van den Berg een net transport aen sijn vervanger Joan Constantin van der Merct te laten vinden file 2507, folio 16
Jan. 12, 1691 Den kranckbesoeker Jan de Graef preparatoir te examineren file 2507, folio 16
Jan. 10, 1691 De chialoup de Hengelaer van Bantam met een secrete missive[38] van de heer St. Martin file 2507, folio 14
Jan. 10, 1691 Aencomste van de fluyt Langewijk uyt het vaderlandt file 2507, folio 14
Jan. 10, 1691 Hebbende van 169 coppen 74 dooden gehadt file 2507, folio 14-15
Jan. 10, 1691 Daermede ontfangene brieven[39] en carguasoen file 2507, folio 15-16
Jan. 8, 1691 Aen den Macasser Dain Mangimba toegestaen een vaartuyg nae Bima te senden file 2507, folio 11-12
Jan. 8, 1691 Schriftelijk rapport[37] van den licentmeester Gerard van de Voorde etc., wegens de examinatie van seven Sanguresen file 2507, folio 12
Jan. 8, 1691 Insertie van ’t selve rapport file 2507, folio 12-13
Jan. 8, 1691 De gemelte Sanguresen weder nae haer lant gelicentieert file 2507, folio 14