Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 2, 1673 Item van boedelmeesteren file 2476, folio 257
June 2, 1673 Van regenten van het vrouwen tughthuys file 2476, folio 258
June 2, 1673 En van het lazarushuys file 2476, folio 258
June 2, 1673 Verkiesingh van wijckmeesteren soo binnen als buyten der stad file 2476, folio 258-260
June 3, 1673 De chialoup Kruyskercke na Bantams vloot en Bantam met schrijven file 2476, folio 262-263
June 4, 1673 Burgelijke collegiën door Haer Edelens bevestigt file 2476, folio 263
June 5, 1673 Wijckmeesters op het stadthuys voor schepenen bevestight file 2476, folio 263-264
June 6, 1673 Vlaerdingen van Macassar file 2476, folio 264
June 6, 1673 Over Japara file 2476, folio 264-265
June 6, 1673 Schrijven van Japara file 2476, folio 265-269
June 6, 1673 Muyden en Laeren na Japan file 2476, folio 269-270
June 6, 1673 De borger peper aenbrengers van Palembangh vergunt daer ook voortaen in plaets van 3 off 6 maenden langh kleeden tholvrij uyt te voeren[20] file 2476, folio 270-271
June 6, 1673 Het opsicht over het verstercken des stadtswallen; item het quartier d’Hr. Pieter Anthonius Overwater aenbevoolen file 2476, folio 271
June 6, 1673 Een muyr bij de Rotterdammerpoort te doen maecken file 2476, folio 271
June 9, 1673 Gecontinueerde en nieu vercore borger krijghsofficieren file 2476, folio 271-272
June 9, 1673 Voor de oost file 2476, folio 272
June 9, 1673 En voor de westzijde file 2476, folio 272
June 9, 1673 De officieren der borger ruyterije gecontinueert file 2476, folio 272
June 9, 1673 Joannes Lutgens secretaris van huwelijxe en kleene saecken file 2476, folio 273
June 9, 1673 De pachter der corenmoles 418 ½ rijxdaalders quyt gescholden file 2476, folio 273