Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 23, 1787 En sterkte der manschappen file 2610, folio 139
Oct. 23, 1787 Vertrek van het oorlogsschip Ceres en de fregatten de Scipio en de Pijl na Malacca file 2610, folio 139
Oct. 22, 1787 Per ’s lands oorlogsfregat de Ceres schrijvens na Malacca afgezonden file 2610, folio 138
Oct. 17, 1787 En de Nepthunus naar Persiën file 2610, folio 137
Oct. 17, 1787 Over den landweg schrijvens van Samarang ontfangen file 2610, folio 137
Oct. 17, 1787 Alsook van Bantam file 2610, folio 137
Oct. 16, 1787 Schrijvens van Banda ontfangen file 2610, folio 137
Oct. 16, 1787 Vertrek van het Engelsch particulier schip The Adventure naar China file 2610, folio 137
Oct. 15, 1787 Vertrek van ’s lands oorlogsfregat de Lynx na Malacca file 2610, folio 136
Oct. 15, 1787 Arrive van de schepen het Lam en de Batavier van Banda en de Caab file 2610, folio 136
Oct. 15, 1787 Bedragen van derzelver ladingen file 2610, folio 136
Oct. 14, 1787 Schrijvens van Samarang en Japara ontfangen file 2610, folio 136
Oct. 14, 1787 Vertrek van ’t Engelsch particulier schip Louisa na China file 2610, folio 136
Oct. 12, 1787 Het schip den Tempel van Java gearriveerd file 2610, folio 136
Oct. 10, 1787 Vertrek van de Castor en de Goede Trouw na Bengalen file 2610, folio 135
Oct. 10, 1787 Het bedragen van derzelver ladingen file 2610, folio 135
Oct. 9, 1787 Per de Castor schrijvens na Malacca afgezonden file 2610, folio 134
Oct. 9, 1787 Alsmeede aan den commandant van ’s lands oorlogsschepen Willem Silvester file 2610, folio 135
Oct. 9, 1787 En naer Bengalen file 2610, folio 135
Oct. 9, 1787 Schrijvens van Macassar ontfangen file 2610, folio 135