Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 7, 1732 Lading van gemelte bodem file 2566, folio 268-272
May 7, 1732 Bedragende f. 102484:14:-- file 2566, folio 272
May 8, 1732 Proostwijk uyt het vaderland in de straat file 2566, folio 272
May 9, 1732 De patchiallangs de Snoek en Noodhulp van Cheribon file 2566, folio 272
May 9, 1732 Met de jaarlijxe modderlieden file 2566, folio 273
May 9, 1732 En een briefje der bedientens file 2566, folio 273
May 9, 1732 Voorraad van coffy, indigo en cattoene garen op Cheribon file 2566, folio 273
May 9, 1732 Nog ontfingen de wedergaden van de voormelte Cheribonsen brief per een Chinees Que Peko file 2566, folio 273
May 9, 1732 Het schip Westerbeek van Java file 2566, folio 273
May 9, 1732 Met een brief van de Samarangse bedientens file 2566, folio 274
May 9, 1732 Lading van gemelte bodem file 2566, folio 274
May 10, 1732 ’t Schip Proostwijk uyt Nederland op de rheede file 2566, folio 274
May 10, 1732 Uytgevaren voor de Camer Enkhuysen file 2566, folio 274
May 10, 1732 Met 187 coppen file 2566, folio 275
May 10, 1732 Hoeveel daarvan verlooren en aan de Caab gelaten heeft file 2566, folio 275
May 10, 1732 Brengd hier te lande nog aan 141 coppen file 2566, folio 275
May 10, 1732 Lading van gemelte bodem file 2566, folio 275-276
May 10, 1732 Bedragende f. 11425:4:15, - . file 2566, folio 276
May 10, 1732 Sleewijk van Samarang met schrijven file 2566, folio 276
May 10, 1732 Vijf Madurese oorlogsvaartuygen op roovers uytgesonden file 2566, folio 276