Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 26, 1730 Ontfang van Ceylonse en Mallabaarse advysen per den boekhouder van het schip Meynden file 2564, folio 808
Oct. 26, 1730 Overwijsing van dies inhoud tot de brieven file 2564, folio 808-809
Oct. 26, 1730 Briefje van Bantam per den adsistent Gerrit Albert Dubbeldekop file 2564, folio 809
Oct. 26, 1730 Afsending van een briefje van Tagal file 2564, folio 809
Oct. 27, 1730 Arrivement van de scheepen Blijdorp, Ridderskerk, Everswaard, en Loenderveen uyt het vaderland file 2564, folio 809-810
Oct. 27, 1730 Wanneer en met hoeveel koppen deselve [zijn] uytgelopen file 2564, folio 810
Oct. 27, 1730 Mitsgaders aan de Caab gearriveert file 2564, folio 810-811
Oct. 27, 1730 Summier der aangebragte manschappen met die kielen file 2564, folio 811-812
Oct. 27, 1730 Specificatie van de aangebragte ladinge met die bodems file 2564, folio 812-815
Oct. 27, 1730 Afsending van een brief na Soccawayana file 2564, folio 815-816
Oct. 28, 1730 Item negen stux na Malacca, Cormandel, Ceylon, Mallabaar, Bengale en Persia per de scheepen ’t Hoff niet altijd Winter en de Baanman, item het jagt Westvriesland file 2564, folio 816-817
Oct. 28, 1730 Insertie van ’t geladene in voorszeyde bodems file 2564, folio 817-819
Oct. 28, 1730 Vertrek der Cheribonse modderaars onder convoy van de Snoek en de Hay met een geleyde briefje file 2564, folio 819
Oct. 28, 1730 Ontfang van een Bantams briefje file 2564, folio 819
Oct. 28, 1730 Item een van de jongst vertrocken retourvloot file 2564, folio 820
Oct. 28, 1730 Versoek om ankers en touwen in plaatse van de door storm en onweir verloorene ditos file 2564, folio 820
Oct. 28, 1730 Een briefje na de vloot afgesonden file 2564, folio 820
Oct. 28, 1730 Dat gevolgd staat te werden van diverse ankers, touwen, etc. file 2564, folio 820
Oct. 28, 1730 Arrivement van het schip den Dam uyt het vaderland met 168 koppen file 2564, folio 821
Oct. 28, 1730 Lading van dien bodem file 2564, folio 821-822