Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 3, 1673 Schipper Antony van Doorn met de Stompneus naer Macassar te laten vertrecken file 2476, folio 4
Jan. 3, 1673 En de huysvrouw van Pieter van Nieuwenhuys uyt het spinhuys te largeren file 2476, folio 4
Jan. 3, 1673 De chialoup Egmont naer onse besettingh voor Bantam met schrijvens file 2476, folio 4-5
Jan. 5, 1673 Duynvliet direct uyt Bengalen file 2476, folio 6
Jan. 6, 1673 En de Goude Leeuw, Wimmenum en Bunschooten file 2476, folio 6-7
Jan. 6, 1673 Het wrack van het jacht Hogelande te laten vercoopen file 2476, folio 8
Jan. 6, 1673 En Nieuwpoort tot onderlegger te gebruycken file 2476, folio 8
Jan. 6, 1673 De ouderlingen voortaen van 6 tot 8 te vergrooten[11] file 2476, folio 8
Jan. 8, 1673 De chialoup Ackersloot uyt de besettingh van voor Bantam met schrijvens file 2476, folio 8-9
Jan. 8, 1673 Per Javaen vaertuygh schrijvens van den resident en Engelsen agent tot Bantam, mitgaders van de opperhoofden van de fluyt Saxenburg file 2476, folio 9-12
Jan. 9, 1673 Saxenburg uyt het vaderland file 2476, folio 12
Jan. 10, 1673 Bleyswijck tot vervangh van Nieuwpoort naer de Straet file 2476, folio 13
Jan. 10, 1673 De Franse officieren van Ceylon opgesonden, aen lant te plaetsen file 2476, folio 13
Jan. 10, 1673 Verkiesingh van ouderlingen en diaconen file 2476, folio 13-15
Jan. 10, 1673 Het versoeck van boedelmeesters der Chinese sterfhuysen bij resolutie file 2476, folio 15
Jan. 10, 1673 Sara Boeys uyt het spinhuys gelargeert file 2476, folio 15
Jan. 10, 1673 Klaverskercken van Siam file 2476, folio 15-16
Jan. 10, 1673 Schrijven naer Malacca file 2476, folio 16
Jan. 10, 1673 Schrijven naer Bantam file 2476, folio 16-18
Jan. 11, 1673 De chialoup Egmont uyt de Straet file 2476, folio 18-19