Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 27, 1729 De schepen Opperdoes, het Noorderquartier en de Visch over Padang, Ceylon en Cormandel na Bengale met diverse brieven aan de bedientens ter gemelde plaatse file 2562, folio 315-316
May 27, 1729 Lading van gedagte bodems file 2562, folio 316-318
May 27, 1729 De schepen Bentveld, Noordbeek en ’t Slot Aldegonde na Cormandel met den ondercoopman Gallenus Meersen nevens een gemeene, aparte en secrete missive file 2562, folio 318-319
May 27, 1729 Lading van de gemelde schepen file 2562, folio 319-321
May 29, 1729 Het Engelsch schepen Monmout, Houghton, Enfield en Lynn na Canton in China file 2562, folio 321
May 30, 1729 Viering van Jaccatra’s verovering file 2562, folio 322
May 30, 1729 Scheepenen leggen den eed af en werden op een collation onthaald file 2562, folio 322-323
May 30, 1729 Inmiddens werd allerwegen het canon gelost file 2562, folio 323
May 30, 1729 ’t Hoff niet altijd Somer komt van Samarang met een brief en houtwerken file 2562, folio 324
May 30, 1729 Een brief van Bantam per de kruysboot de Bode file 2562, folio 324-325
May 31, 1729 Het schip ’s Heeren Arendskerke na Palembang met den secunde Pieter Samuel Jamin en een brief van dese regeeringe file 2562, folio 325
May 31, 1729 Lading van gemelde bodem file 2562, folio 326
May 31, 1729 De heer oud Raad Extra-ordinair Willem van Echten op het Portugees kerkhof ter aarde besteld file 2562, folio 326
May 31, 1729 Insertie van dies lijkstatie file 2562, folio 327-330
May 31, 1729 Aangekome vaartuygen file 2562, folio 330-336
May 31, 1729 Vertrocke vaartuygen file 2562, folio 336-339
May 31, 1729 Overledene file 2562, folio 339-340
May 31, 1729 Gedoopte file 2562, folio 340
May 31, 1729 Getrouwde file 2562, folio 340
May 31, 1729 En geëxecuteerde persoonen file 2562, folio 341-343