Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 24, 1729 Het schip Hoedekenskerk over Cheribon na Samarang file 2562, folio 200-201
March 25, 1729 Het Vaderland Getrouw na Bantam met een brief aan de bediendens file 2562, folio 201-202
March 26, 1729 De schepen ’t Casteel van Woerden, ’t Wapen van Hoorn en Opperdoes na Tagal met een originele missive file 2562, folio 202-203
March 26, 1729 De afgesondene van de Bouton en Tambora gedepecheerd met twee brieven voor haaren meester file 2562, folio 203
March 26, 1729 Insertie van de brief aan den koning van Bouton file 2562, folio 203-206
March 26, 1729 Item aan den coning van Tambora file 2562, folio 206-208
March 27, 1729 Een brief van Jamby per den Javaansen nachoda Abdul Soekour file 2562, folio 208-209
March 27, 1729 Een gemeen en apart briefje van Bantam met 5 militairen file 2562, folio 209-210
March 28, 1729 De gesanten van de coningen van Bantam en Sumbawa na huys gedimitteerd met twee brieven voor haare meesters file 2562, folio 210
March 28, 1729 Insertie van de brief aan den koning van Bantam file 2562, folio 211-216
March 28, 1729 Item aan den koning van Sumbawa file 2562, folio 216-217
March 29, 1729 Communicatie van Tangerang wegens het opvangen en wegvoeren van 200 koppen door die van Bantam file 2562, folio 218
March 29, 1729 De overheden van Reygersbroeck erlangen hun afscheyd file 2562, folio 218
March 30, 1729 Vertreck van Reygersbroeck met de nevenstaande goederen na ’t vaderland file 2562, folio 219
March 30, 1729 Montant en verdeeling derselve file 2562, folio 220
March 30, 1729 Bemanning van gedagten bodem file 2562, folio 220
March 30, 1729 De papieren voor het vaderland geteekend file 2562, folio 220-221
March 31, 1729 Deselve door twee clercquen aan boord gebragt file 2562, folio 221-222
March 31, 1729 De nevenstaande papieren zijn de overheden van dien bodem ter narigt inhandigt file 2562, folio 222-225
March 31, 1729 Aangekome vaartuygen file 2562, folio 225-228