Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 25, 1728 Inlading van voormelde bodem file 2561, folio 761
Dec. 27, 1728 De Javase gesanten werden getracteerd ‘in de thuyn van heeren heemraeden’ file 2561, folio 761
Dec. 27, 1728 Purmerlust, het Noorderquartier, Haaksburg, Ridderskerk, Crooswijk en de Geertruyd met een gemeen en apart briefje uyt Bengale file 2561, folio 761-762
Dec. 27, 1728 Aanwijsing van ’t geladene in die bodems file 2561, folio 762-768
Dec. 28, 1728 Lijst van de gepermitteerde bestelkasjes naar ’t vaderland file 2561, folio 769-782
Dec. 29, 1728 Heynkensand met 201 koppen uyt het vaderland medebrengende een Zeeuws en een Caabs briefje file 2561, folio 782-783
Dec. 29, 1728 Inlading van voormelde bodem file 2561, folio 783-784
Dec. 29, 1728 De Beschermer met een briefje, 62 baalen coffyboonen en 8 kisten indigo van Cheribon file 2561, folio 784
Dec. 31, 1728 Verpagting van Jacatra’s inkomsten file 2561, folio 784
Dec. 31, 1728 Aanwijsing van derselver rendement file 2561, folio 784-785
Dec. 31, 1728 Gastreering na de verpagting ten huyse van den heere gouverneur generaal file 2561, folio 785-786
Dec. 31, 1728 Aangekomene vaartuygen file 2561, folio 786-787
Dec. 31, 1728 Vertrocken vaartuygen file 2561, folio 788-791
Dec. 31, 1728 Overledene file 2561, folio 791
Dec. 31, 1728 Gedoopte file 2561, folio 791-792
Dec. 31, 1728 Getrouwde file 2561, folio 792
Dec. 31, 1728 Opneem der wijcken binnen de stad file 2561, folio 792-795
Dec. 31, 1728 Sommarium op het Bataviase daghregister van den jaar 1728 ofte de gedane maandelijke aantekening bij hetselve wegens de aangekome en vertrocke vaartuygen, alsmeede van de overledene, getrouwde en gedoopte persoonen file 2561, folio 796-797
Jan. 1, 1729 Het nieuw jaar file 2562, folio 1-2
Jan. 4, 1729 Aanlegen van Krooswijk en Haaxburg na ’t vaderland file 2562, folio 2