Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 22, 1728 Het overleden van den resident Hendrik Gousset file 2561, folio 321
June 23, 1728 Een origineel missive van Macassar en twee briefjes van de Ambonse ministers per den burger Cornelis Hardenberg ontfangen file 2561, folio 321-322
June 23, 1728 Opperdoes van Samarang met een briefje file 2561, folio 322
June 23, 1728 Den rijksbestierder had een reysje na sijne begraafplaatsen gedaan file 2561, folio 322
June 23, 1728 En des keysers egte vrouwe een dogter ter wereld gebragt file 2561, folio 323
June 23, 1728 Inladinge van voormelde bodem file 2561, folio 323
June 23, 1728 Retour van de Margaretha uyt Amboina over Samarang met een origineel en een duplicaat briefje file 2561, folio 323
June 23, 1728 Mitsgaders nevenstaande inlading file 2561, folio 323-324
June 23, 1728 Belvliet van Tagal met 500 balken insoort file 2561, folio 324
June 24, 1728 Ontfang van een Samarangs briefje per den corporaal Hochem Albert Beiloblotzky file 2561, folio 324
June 24, 1728 Retour van de Amazone van Samarang met een duplicaat briefje en 110 ps balken file 2561, folio 324
June 24, 1728 Item van de Wendela van Tagal met een origineel briefje file 2561, folio 324-325
June 24, 1728 En nevenstaande inlading file 2561, folio 325
June 24, 1728 Mitsgaders van Noordwaddingsveen met een duplicaat briefje uyt Banda file 2561, folio 325
June 24, 1728 Kort aanwijsinge van dies inhouds file 2561, folio 325
June 24, 1728 En ’t geladene in gemelde bodem file 2561, folio 325-326
June 25, 1728 Een duplicaat briefje van Macassar per den burger Adriaan Tawaris file 2561, folio 326
June 25, 1728 Retour van de pantchiallangs de Snoek en Hay met 4 houtvlotten en een briefje van de residenten file 2561, folio 326
June 26, 1728 Vier translaat Javaanse brieven van den Pangerang Aria Cheribon aan Sijn Edelheyt en de heeren raden extra ordinaris Stephanus Versluys en Johan François de Witte van Schooten ter secretarye file 2561, folio 327
June 26, 1728 Insertie van deselve file 2561, folio 327-330