Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 17, 1728 Nader versoek des sulthans om een schip met Spaanse munten file 2561, folio 254
May 17, 1728 Het Engels schip Caesar uyt Europa file 2561, folio 254-255
May 18, 1728 De schepen Opperdoes, Amazone en Coning Carel ten afhaal van houtwerken na Samarang met een brieff file 2561, folio 255
May 18, 1728 Ordre tot stremming van de culture der lange peper file 2561, folio 255
May 19, 1728 De boekhouder van het schip Noordbeek met een duplicaat gemeene en aparte missive van de bedientens tot Hougly uyt de Straat Zunda aan de wal file 2561, folio 256
May 19, 1728 Aanwijsing van den inhoud der gedagte brieven file 2561, folio 256
May 20, 1728 De Anna Maria ten afhaal van sjancos over Tutucorijn en de Petronella Alida over Padang na Bengale file 2561, folio 256-257
May 20, 1728 Enumeratie van de afgesondene brieven met die bodems file 2561, folio 257
May 20, 1728 Welkers inladinge bestaan heeft uyt de nevenstaande goederen file 2561, folio 257-258
May 21, 1728 Den opgesonden oudste broeder van den Sousouhounang Pangerang Mancoenagara legt af de versogte visitie bij den heere gouverneur generaal file 2561, folio 259
May 21, 1728 Een berigt van den commissaris over den inlander wegens den vervoer van eenige inlanders door de Bantammers ter secretarye file 2561, folio 259
May 21, 1728 Insertie van dat schriftuur file 2561, folio 260-261
May 21, 1728 De boekhouder van Bentveld met een origineele gemeene en aparte missive van de bedientens tot Hougly per kruyspatchiallang uyt de Straat Zunda aan de wal file 2561, folio 262
May 22, 1728 De Wendela, Belvliet en de Kiefhoek ten afhaal van houtwerken onder een geleyde briefje naar Tagal file 2561, folio 262
May 22, 1728 Een briefje van Samarang per den capitein der Chinesen Queanko file 2561, folio 262
May 22, 1728 Arrivement van Bentveld en Noordbeek uyt Bengalen file 2561, folio 263
May 22, 1728 Specificatie van ’t geladene in die bodems file 2561, folio 263-265
May 23, 1728 De patchiallang de Beschermer met een parthij cattoene garen en een briefje van Cheribon file 2561, folio 265
May 23, 1728 Toestant van ’t coffygewasch file 2561, folio 265
May 23, 1728 Specificatie van ’t geladene in dat bodemken file 2561, folio 266