Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 26, 1728 Een origineel briefje benevens eenige monstersteenen van Soccawayana per Europees soldaat inhoudende file 2561, folio 177
March 26, 1728 De goeden toestant van het mijnwerk file 2561, folio 177
March 27, 1728 Een copia briefje van Palembang per Inlands vaartuyg file 2561, folio 177
March 28, 1728 Retour van ’t Casteel van Woerden van Tagal met een briefje file 2561, folio 178
March 28, 1728 En nevenstaande inlading file 2561, folio 178
March 29, 1728 Ontfang van een Palembangs copia briefje per Inlands vaartuyg file 2561, folio 178
March 29, 1728 De chialoup de Olijftak van Samarang over Cheribon met twee brieven van de bedientens ter gedagte plaatsen file 2561, folio 178-179
March 29, 1728 De Javase negotieboeken van anno 1726-1727 waren met een minder veragtering van f. 171588:8:-- in vergelijking van het jaer bevorens file 2561, folio 179
March 30, 1728 Een briefje van Tagal per den Chinees Tsing Teko file 2561, folio 179-180
March 31, 1728 De Wendela en ’t Noorderquartier ten afhaal van houtwerken na Samarang file 2561, folio 180
March 31, 1728 De brieven voor ’t vaderland gecollationeert en geteekent file 2561, folio 180
March 31, 1728 De overheden van ’t theeschip Meerlust erlangen hun afscheyd file 2561, folio 180-181
March 31, 1728 Aangekomene vaartuygen file 2561, folio 181-183
March 31, 1728 Vertrocken vaartuygen file 2561, folio 183-184
March 31, 1728 Overledene file 2561, folio 185
March 31, 1728 Gedoopte file 2561, folio 185
March 31, 1728 Getrouwde file 2561, folio 185
April 1, 1728 Vertrek van het theeschip Meerlust na ’t vaderland file 2561, folio 186
April 1, 1728 Dat gemonstert werd file 2561, folio 186
April 1, 1728 Een daarvan rapport gedaen door den advocaat fiscaal bij retour file 2561, folio 186