Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 28, 1695 Insertie van selve file 2514, folio 95-96
Jan. 28, 1695 Daarnevens ook ontfangen het schrijven van Compagnies ministers op Sourabaya file 2514, folio 96
Jan. 28, 1695 Korten inhout daaruyt file 2514, folio 96-97
Jan. 28, 1695 Diaconen deser stede dagh gestelt om reecq. te doen van den ontfang en uytgift in ’t gepasseerde jaar 1694 file 2514, folio 97
Jan. 28, 1695 Insgelijx de heeren heemraden betreffende de haare file 2514, folio 97
Jan. 28, 1695 ’t Jagt de Stantvastigheyt mede na Cabo de Goede Hoop en Mauritius aangeleght file 2514, folio 97
Jan. 26, 1695 Twee briefjes van Bantam ontfangen, ten geleyde van eenige opgebragte ’s compagnies fugative slaven file 2514, folio 94-95
Jan. 25, 1695 Gelijk heden geschiet is file 2514, folio 87-88
Jan. 25, 1695 Insertie van de missive door den Sultan van Bantam aan Haar Ed. file 2514, folio 88-89
Jan. 25, 1695 Item van een ditto aan de Hr. Raat Ordinaris Isaac de Saint Martin file 2514, folio 89-90
Jan. 25, 1695 Arrivement van het schip Princelant uyt vaderland voor reeckening van de camer Amsterdam file 2514, folio 90-91
Jan. 25, 1695 Aanwijsing van de brieven daarmede ontfangen file 2514, folio 91
Jan. 25, 1695 Soomede van ’t cargasoen monterende f. 235153:14:- file 2514, folio 91-92
Jan. 25, 1695 ’t Jagtje de Blauwenberg komt van Malacca met een missive van de gouverneur Gelmer Vosburgh en raat mitsgaders een ditto van den Spaensen capiteyn der Philipijnen ‘Don Fausto Crusat’ file 2514, folio 92-93
Jan. 25, 1695 Vertoog van de winsten en lasten in ’t eerste jaar in dat gouvernement behaalt en gevallen file 2514, folio 93
Jan. 25, 1695 Cargo van gemelte bodemtje file 2514, folio 93
Jan. 25, 1695 Insertie van de brief des Spaansen capiteyns voornoemt file 2514, folio 93-94
Jan. 25, 1695 De predicant Lodovicus de Mey na Timor te senden file 2514, folio 94
Jan. 24, 1695 Vertreck van ’t schip Sion na Amboina over Macassar met gemelte Sijn Ed. file 2514, folio 77
Jan. 24, 1695 Specificatie van de originele missives daarmede afgesonden file 2514, folio 77-78