Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 11, 1672 Queda en de Eendragt naer Malacca file 2475, folio 553
Oct. 11, 1672 En den Hasenbergh naer de Caep file 2475, folio 553-554
Oct. 11, 1672 Het jagtje Egmont en de sloep Aeckersloot bij de vloot mede te voegen file 2475, folio 554
Oct. 11, 1672 En 120 militairen te verdeelen file 2475, folio 554
Oct. 11, 1672 Den Inlantse schoolmeester Francisco Thomas tot Inlants siekentrooster geconfirmeert met 9 rijxdaalders ter maent file 2475, folio 555
Oct. 11, 1672 En Bastiaen Adams tot Inlants leermeester met 6 rijxdaalders ter maent file 2475, folio 555
Oct. 12, 1672 Het fluytje Hilversum ujt Ternaten over Bouton file 2475, folio 555-556
Oct. 12, 1672 De Franse fluyt de Europa van Ceylon over Malacca en Jamby file 2475, folio 556-557
Oct. 13, 1672 De brieven en schenkagie van den Coningen van Ternaten, Batchian, Tidor en Bouton ingehaelt file 2475, folio 557-571
Oct. 14, 1672 De fluyt Peguw van Japara file 2475, folio 571-572
Oct. 14, 1672 Schrijven van Pater Maurice, intendant voor den Coninck van Vrankrijk in India file 2475, folio 572-574
Oct. 15, 1672 Schrijven van Bantam file 2475, folio 574-576
Oct. 18, 1672 Twee briefjens van Pater Maurice file 2475, folio 576-578
Oct. 19, 1672 Westwout direct uyt Amboina file 2475, folio 578
Oct. 19, 1672 En Nieuwpoort uyt Banda file 2475, folio 578-579
Oct. 19, 1672 Dispositie over ’t aengehaelde Franse schip Europa en volck file 2475, folio 579
Oct. 20, 1672 Vijff schepen en twee jagtjes onder ’t commando van d’Ed. Cornelis van der Dussen naer de Straet van Mallacca file 2475, folio 579-587
Oct. 20, 1672 Schrijven van den stierman van de chialoup de Salm Jacob Croes van voor Grisse file 2475, folio 587-589
Oct. 20, 1672 Amerongen van Japara file 2475, folio 589-592
Oct. 21, 1672 De retourschepen watervast en ter defentie gereet te maeken file 2475, folio 592