Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 13, 1728 Velserhoofd van Palembang met ’t gewesen opperhooft Justus van Breda en een brief voor dese regering file 2561, folio 87
Feb. 13, 1728 En nevenstaande inlading file 2561, folio 87
Feb. 14, 1728 Depesche van Crooswijk benevens Nederhoven na Banda en de Margaretha na Ambon medenemende twee brieven file 2561, folio 87-88
Feb. 14, 1728 Aanwijsing van ’t geladene in die bodems file 2561, folio 88-90
Feb. 16, 1728 Een copia briefje van Palembang per Inlands vaartuyg file 2561, folio 90
Feb. 17, 1728 ’s Heeren Arendskerk en Thienhoven met een gemeene en secrete missive na Cormandel file 2561, folio 90-91
Feb. 17, 1728 Specificatie van derselver inlading file 2561, folio 91
Feb. 17, 1728 Een briefje van Bantam per den Mardijker Evert Evertsz. file 2561, folio 92
Feb. 19, 1728 Twee copia briefjes van Palembang per Inlandse vaartuygen file 2561, folio 92
Feb. 19, 1728 Den heer Raad Extraordinaris en President van het College van Heemraden Jacob Willem Dubbeldekop overleden file 2561, folio 92
Feb. 21, 1728 De scheepen Wassenaar en Schooteroog met den Gouverneur Jacob Christiaan Pielat en een gemeene en aparte missive na Ternaten file 2561, folio 93
Feb. 21, 1728 Aanwijsinge van het geladene in die bodems file 2561, folio 93-94
Feb. 21, 1728 Insertie van de afgesonden brieven aan de drie Molukse hoofdkoningen file 2561, folio 95-103
Feb. 22, 1728 Het Portugees schip Nossa Senhora Madre de Deos na Lissabon file 2561, folio 109
Feb. 25, 1728 Aanleg en vertrek van het schip Alblasserdam naar ’t eyland Edam met 2 justitieele gecommitteerdens benevens den fiscaal onder een militaire escorte tot demping van het bekendgemaakte tumult bij een briefje van den baas file 2561, folio 109-110
Feb. 25, 1728 Insertie van dat briefje file 2561, folio 110-112
Feb. 25, 1728 Een translaat briefje van den Jambysen sulthan aan den sabandhaar benevens nog 2 andere soo van hem als den Pangerang Depatty Tsjakranagara aan den Palembangsen vorst geschreven ter secretarye gesonden file 2561, folio 112
Feb. 25, 1728 Insertie van het eerste file 2561, folio 112-113
Feb. 27, 1728 Ontfang van twee gemeene en 2 aparte brieven van de Samarangse bedientens benevens een Javaanse brief van den Soesoehoenang; item een briefje van Banjermassing en een copia briefje van Palembang per Inlands vaartuyg file 2561, folio 114-115
Feb. 27, 1728 Kort recit der inhoud van twee Samarangse brieven file 2561, folio 115-116