Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 31, 1726 Gedoopte file 2560, folio 671
July 31, 1726 Getrouwde file 2560, folio 671
Aug. 2, 1726 Vertrek van de schepen Langerode, Velserbeek, en Opperdoes nevens het galjoot de Putter naar Bengale met f. 1065135:1:8 aan bhaar silver en een brief file 2560, folio 672
Aug. 2, 1726 Specificatie van ’t geladene in voormelde bodems file 2560, folio 672-673
Aug. 5, 1726 Retour van Wolfartsdijk van Tagal met een briefje en nevenstaande inladinge file 2560, folio 674
Aug. 6, 1726 Depeche van de schepen ’t Huys ter Boede, de Belvliet naar Samarang ten afhaal van houtwerken file 2560, folio 675
Aug. 8, 1726 De fluyt Clarabeek met f. 358454:13:- aan bhaar silver en nevenstaande goederen naar Bengale gedepecheerd file 2560, folio 675-676
Aug. 8, 1726 Aanleg van 14 retourscheepen naar Nederland file 2560, folio 676-677
Aug. 11, 1726 Een briefje van Bantam en een dito van de overheden van ’t schip de Vis per den Javaan Alias ontfangen file 2560, folio 678
Aug. 12, 1726 d’Amazone naar Malacca en Bellevlied naar Siam met den Ligoors resident Johannes Kleeman en drie brieven aan ’s Compagnies bedientens file 2560, folio 678-680
Aug. 12, 1726 Aanwijsing van ’t geladene in voormelde bodems file 2560, folio 680-681
Aug. 12, 1726 Twee origineele brieven aan den koning en oya berquelang van Siam afgevaardigt file 2560, folio 682
Aug. 12, 1726 Insertie van den eerste file 2560, folio 682-685
Aug. 12, 1726 En van den laatsten file 2560, folio 685-692
Aug. 12, 1726 Aankomst van den boekhouder van de Vis per kruyspatchiallang met nevenstaande goederen file 2560, folio 693
Aug. 12, 1726 Het schip Steenhoven van Bantam met een brief en 2027 bhaaren peper file 2560, folio 693-694
Aug. 12, 1726 Ontfang van een Bantams briefje per den Tommagon Singa Jassa inhoudende file 2560, folio 694-695
Aug. 12, 1726 Het versoek des conings tot retour van den Pangerang Cassoemaningrat file 2560, folio 695
Aug. 12, 1726 Ontfang van een Bantams briefje van de overheden op ’t schip Middelwout per Inlands vaartuyg file 2560, folio 695
Aug. 14, 1726 Vertrek van de fluyt de Wendela en de brigantijn de Hoop naar Padang met de geëligeert fiscaal Herman Graswinkel en een brief aan ’s Compagnies bedientens file 2560, folio 696