Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 19, 1726 Versoek om een schip met Spaanse munt ten afhael van peper file 2559, folio 417
May 19, 1726 Ontfang van ses advys briefjes der overheden van nevensgemelde scheepen file 2559, folio 417-418
May 19, 1726 Arrivement van de schepen Linschoten, Westerdijkshorn, Heesburg en Opperdoes uyt het vaderland met nevensgedagte brieven en 697 coppen file 2559, folio 418-426
May 19, 1726 De brigantijn de Hoop van Padang met een originele missive en den gewesen resident van Baros en assistent Daniël Overkamp file 2559, folio 426
May 19, 1726 Eenige voorgevallen vermindering onder de hoofden der Inlanders en toestand van saken ten voormelde custe file 2559, folio 426-428
May 19, 1726 Inlading van ’t voormelde bodempjen file 2559, folio 428-429
May 19, 1726 Ontfang van vier Maleydse brieven van nevensgemelde Inlanders file 2559, folio 429
May 19, 1726 Insertie van de translaten derselver file 2559, folio 429-440
May 20, 1726 De chialoup Pattena over Jamby en Palembang naar Malacca en de chialoup Ligor over Jamby naar Siam met 3 originele briefjes en 5000 rds nevens 3000 Spaanse realen voor ’t eerste gemelte comptoir file 2559, folio 441-442
May 20, 1726 Specificatie van ’t geladene in voormelde kieltjes file 2559, folio 442-443
May 20, 1726 Insertie van twee brieven aan den Jambysen sulthan en desselfs rijksbestierder file 2559, folio 443-448
May 21, 1726 Het schip Stabroek van Ceylon met drie originele missiven file 2559, folio 449
May 21, 1726 Bevogten victorie van den nieuwen theuver heer op sijn mededinger file 2559, folio 449
May 21, 1726 292473 stuks coffybomen waren er onder dat governement in [Westen?] file 2559, folio 450
May 21, 1726 En een paarlvisscherije stond te geschieden file 2559, folio 450
May 21, 1726 Mitsgaders de winsten bedragen f. 1105:8:4-- file 2559, folio 450
May 21, 1726 Inlading van voormelde bodem file 2559, folio 450-451
May 21, 1726 Velserbeek en Borselen uyt het vaderland met nevensgedagte brief en 307 coppen file 2559, folio 451-454
May 21, 1726 Specificatie van derselver lading file 2559, folio 454-455
May 21, 1726 Terugkomste van de patchiallang den Hay uyt de Straat Zunda met een aangehouden Inlands vaartuyg en 7 Javanen onder een geleyde briefje van den onderstuurman op de chialoup Sleuteldrager aan den equipagiemeester Michiel Westpalm file 2559, folio 455-456