Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 26, 1672 Volle premie voor het schip Willem Hendrick file 2475, folio 475
Aug. 27, 1672 Het fluytje Marken naer Bantam met schrijven aen d’Heeren Seventhien met een Engels schip file 2475, folio 475-476
Aug. 30, 1672 Brief van Keey Wierat Karty van Mattaram file 2475, folio 476-477
Aug. 30, 1672 En door den ontfanger generael antwoort op deselve file 2475, folio 477-478
Aug. 31, 1672 Aengecomen vaertuygen file 2475, folio 478-482
Aug. 31, 1672 Vertrocken vaertuygen file 2475, folio 482-485
Aug. 31, 1672 Visite file 2475, folio 486
Aug. 31, 1672 Justitie file 2475, folio 486-487
Aug. 31, 1672 Getrouwde file 2475, folio 488
Aug. 31, 1672 Gedoopte file 2475, folio 488
Aug. 31, 1672 Overledene file 2475, folio 488
Aug. 31, 1672 Javanen file 2475, folio 489
Sept. 1, 1672 Schrijven van Bantam file 2475, folio 491
Sept. 2, 1672 Authorisatie van d’Hr. Willem Volger als commandeur, commissaris naer Souratta file 2475, folio 491-492
Sept. 2, 1672 Sijn Edele vertreckt met de schepen Poulerun en Nieuwenhoven file 2475, folio 492-496
Sept. 2, 1672 d’Heeren Pieter Anthonio Overtwater en Cornelis Speelman twee huysen en erven gecogt agter het stadhuys file 2475, folio 497
Sept. 2, 1672 Premie voor het schip Macassar file 2475, folio 497
Sept. 3, 1672 De Eendragt van Japara file 2475, folio 497
Sept. 3, 1672 Met schrijvens file 2475, folio 497-500
Sept. 3, 1672 Peguw van Japara file 2475, folio 500