Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 8, 1726 En van den tweeden file 2559, folio 278-279
April 8, 1726 En van den laatsten file 2559, folio 279
April 9, 1726 Insertie van een translaat Maleyse briefje door den Siamsen Mandarijn Opra Tsjoelaraay aan den Adipatty van Japara geschreven file 2559, folio 280-282
April 9, 1726 Retour van ’t jagt Castor en Pollux van Tagal met een briefje en 100 lasten rijs file 2559, folio 282-283
April 9, 1726 Het Portugees schip Nossa Senhora Penha St. Joseph van Maccao file 2559, folio 283
April 9, 1726 De patchiallang de Suykermaalder van Jamby met een brief file 2559, folio 284
April 9, 1726 Versoek tot de versending van den gedethroneerden sulthan file 2559, folio 284
April 9, 1726 Om nevenstaande redenen scheen dat rijk in ruste gebragt te zijn file 2559, folio 285
April 9, 1726 Het ondersoeken der goudlanden scheen van geen effect te sullen wesen file 2559, folio 285-286
April 9, 1726 Ontfang van twee Maleyse brieven van den nieuwen Jambysen sulthan en desselvs rijksbestierder aan deese regering onder couvert van ’s Compagnies papieren file 2559, folio 286
April 9, 1726 Inlijving van de translaat derselve file 2559, folio 287-293
April 10, 1726 Publicatie en affictie van 3 gerenoveerde en 2 nieuwe placcaten[5] tegens het verkopen en veralieneeren van equipagie- en ammonitiegoederen; item morsserijen in de Javase coffyboonen mitsgaders tegens het voeren van schietgeweeren door onchristen en inlanders, etc. file 2559, folio 293-305
April 10, 1726 Het Portugees schip Nossa Senhora Concescao St. Francisco van Maccao file 2559, folio 305-306
April 11, 1726 De bovengemelde vijf placcaten op ’t admiraalsschip te deser rheede afgekondigt en geaffigeert file 2559, folio 306-307
April 11, 1726 Briefje van Bantam per Inlands vaartuyg ten geleyde van een advysbriefje der overheden van ’t theeschip Saxenburg file 2559, folio 307
April 12, 1726 Het Portugees schip St. Crous van Maccao file 2559, folio 307-308
April 13, 1726 De Portugese brigantijn Loretto naar Timor file 2559, folio 308
April 14, 1726 Een duplicaat en originele missive van Samarang per Inlands vaartuyg file 2559, folio 309
April 14, 1726 Het vermoeden van den Sousouhounang wegens sijne siekte op den westerstrand gouverneur bleef, niettegenstaande desselvs suyvering bij eede nogal continueeren file 2559, folio 309
April 14, 1726 De egtevrouwe van voorgemelde keyser was in disgratie geraakt en uyt het hoff versonden file 2559, folio 310