Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 7, 1726 Een copia en originele missive van Palembang per den paranakan Chinees Jok file 2559, folio 6
Jan. 7, 1726 Versoek om een bodem van 130 voeten ten afhaal van den peper en thin file 2559, folio 7
Jan. 7, 1726 ’t Eyland Banca was in sijn vorigen rust herstelt file 2559, folio 7
Jan. 7, 1726 En ’s conings peper reeckening ten agteren f. 9326:15:1,-- file 2559, folio 7
Jan. 7, 1726 Uytrusting van eenige vaartuygen tegens de Bouginese zeerovers file 2559, folio 8
Jan. 7, 1726 Detachement van een troup militairen naar de bovenlanden tegens den Pangerang Adipatty Mancoeboemy file 2559, folio 8
Jan. 7, 1726 Die sig geretireerd hadde bij de gevlugte volkeren onder ’t gebied van Jamby file 2559, folio 9
Jan. 7, 1726 26 Javase handelvaartuygen naar herwaarts gesonden met 12000 stux cadjangmatten file 2559, folio 9
Jan. 7, 1726 Vijf copia eensluydende briefjes van Palembang file 2559, folio 10
Jan. 8, 1726 Ses eensluydende copia briefjes van Palembang file 2559, folio 10
Jan. 9, 1726 Elff eensluydende copia briefjes van Palembang file 2559, folio 10-11
Jan. 10, 1726 Copia briefje van Palembang per den juragan Sirnapatty file 2559, folio 11
Jan. 11, 1726 Het fluytschip Strijkebolle uyt het vaderland met de nevenstaande papieren en 126 coppen file 2559, folio 11-13
Jan. 11, 1726 Lading van voormelde bodem file 2559, folio 13-14
Jan. 12, 1726 Translaat Portugeese pasce van den capitain op de brigantijn Nossa Senhora de Loretto ter secretarye file 2559, folio 14
Jan. 12, 1726 Insertie van deselve file 2559, folio 14-15
Jan. 14, 1726 Ontfang van een Cheribonsen, Palembangsen en Jambysen brief nevens 88 thailen goud file 2559, folio 16-17
Jan. 14, 1726 Versoek van den tweeden regent over het landschap Limbangan, den radeen Wangsa Dita om in stede van den overleden eersten regent den Kiay Demang Marta Singa aangesteld te werden file 2559, folio 17-18
Jan. 14, 1726 Krooning van den nieuwen Jambysen sulthan benevens eenige andere nouvelles uyt dat rijck file 2559, folio 18-19
Jan. 14, 1726 Berigt omtrent de gelegenheid der goudlanden en rivieren file 2559, folio 19-20