Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 29, 1696 De patsjallang de Vogelstruys wert nae Tanjongpoura gestuurt tot afhael van Aria Wira Saba met sijn soon onder geleyde van een briefje aan den luytenant Anthony Zas tot notificatie van dien file 2516, folio 493-494
June 28, 1696 De afgesondene van Sultan Sopo tot Sirrebon werden weder nae huys geremitteert met mondelingh bescheyt aan haer heer file 2516, folio 487
June 28, 1696 Medenemende een briefje van den resident Christiaan Crijger en den raad aldaer file 2516, folio 487
June 28, 1696 Preadvertentie van een aanstaande visite in de Prianger landen file 2516, folio 487-488
June 28, 1696 Verdren inhout van dat briefje file 2516, folio 488
June 28, 1696 Insertie van een briefje aan den Angabey Carta Joeda tot Tsiassem per desselfs teruggaande bodem file 2516, folio 489-490
June 27, 1696 De brief den 12e deser per ’t bootje het Claverbladt origineel nae Malacca afgegaan, wert in copia derwaert gestuurt per Inlands vaertuygh file 2516, folio 487
June 27, 1696 Nevens de bevindinge op de negotieboecken van dat gouvernement en den jaere 1694-1695 file 2516, folio 487
June 26, 1696 ’t Schip Java en de chialoup de Sonneblom naer Sumatra’s Westcust met den coopman en secunde Pieter Durant file 2516, folio 483
June 26, 1696 Item den predikant Gajus Andre om na ’t bedienen der Heylige Sacramenten terug te komen file 2516, folio 483
June 26, 1696 Alsoock de twee nevensgenoemde Engelsen om tot Bancaoele aen land geset te werden file 2516, folio 483
June 26, 1696 Gemelte Pieter Durant medenemende een missive deser regeringe aan den coopman en gesaghebber Cornelis Beerninck ende den raad tot Padangh file 2516, folio 483
June 26, 1696 Cargasoen van ’t schip Java file 2516, folio 483-484
June 26, 1696 Resolutie over het permitieus toenemen der suykermolens, arack- en kalckbranderijen te deser stede jurisdictie file 2516, folio 484
June 26, 1696 Vervullinge van eenige officiersplaatsen onder de Mardijcker compagnies vacant geraeckt sijnde file 2516, folio 485-486
June 25, 1696 ’t Schip Goudesteyn retourneert met pallisaethouten van Pamanoekan file 2516, folio 478
June 25, 1696 En een Javaens briefje van den Angabey Wangsa Tanoe van den nevenstaande inhout file 2516, folio 479
June 25, 1696 Vertreck van de fluyten Schoonderloo en Jerusalem nae Japan met den oppercoopman Hendrick Dijckman file 2516, folio 479
June 25, 1696 Medenemende een originele missive van ’t opperhooft Cornelis van Outhoorn en den raad tot Nangasacky file 2516, folio 479
June 25, 1696 Specificatie van de ladinge der gemelte twee bodems file 2516, folio 480-482