Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 26, 1725 Vertrek van de brigantijn Tsinapatnam uyt dese rheede file 2558, folio 147
Feb. 27, 1725 Een origineele met diverse copia brieven per inlanders van Palembang ten geleyde van 3500 stux cadjang matten file 2558, folio 148
Feb. 27, 1725 Een communicatie dat Sulthan Ratoes broeder weeder was gevlugt van Tapoes file 2558, folio 148
Feb. 28, 1725 Een origineel en duplicaat briefje van Bantam per Javaan Jaber file 2558, folio 148
Feb. 28, 1725 Nog 4 copias van den op gisteren ontfangen brief van Palembang per inlanders file 2558, folio 148
Feb. 28, 1725 Aangekomene vaartuygen file 2558, folio 149-151
Feb. 28, 1725 Vertrokkene vaartuygen file 2558, folio 151-153
Feb. 28, 1725 Overledene file 2558, folio 153
March 1, 1725 Het schip ’t Huys ter Boede na Macassar met schrijvens aan de bediendens file 2558, folio 153
March 1, 1725 Item een brief met geschenken aan den Goasen koning en sijne grooten file 2558, folio 154
March 1, 1725 En met de nevenstaande lading file 2558, folio 154-155
March 1, 1725 Teneur der missive aan den koning en rijxgrooten van Goa file 2558, folio 155-157
March 1, 1725 Inlandse vaartuygen van Palembang met cadjang matten en copie brieven der bediendens file 2558, folio 158
March 1, 1725 Brieven gemeen en apart van Samarang per militairen file 2558, folio 158
March 1, 1725 Met een copia briefje van Palimbang file 2558, folio 158
March 1, 1725 Nevens een originele missive en een copia duplicaat briefje van Cheribon file 2558, folio 158
March 1, 1725 Versoek den Samarangse ministers om te moogen inkoopen nog 200 lasten rijs file 2558, folio 159
March 1, 1725 En communicatie eeniger Cartasoerase tijdingen file 2558, folio 159
March 1, 1725 Dood van de E. Thomas van Alsem en aanstelling van een ander Soerabayas hoofd bij provisie file 2558, folio 159
March 1, 1725 Den krankzinnige Capitain Daniël du Cherceau stond herwaarts werden gesonden met den vendrig Hendrik Michaëlsen, de laatste over disobediëntie file 2558, folio 159