Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 5, 1724 Twee gelij briefjes van Samarang per Chinees file 2557, folio 521-522
Nov. 6, 1724 Retour van de chialoup Langerack van Tanjongpoura met de gecommitteerdens der goede maanden en een briefje file 2557, folio 522
Nov. 6, 1724 Briefje van Bantam per Aria Doeta Biscara file 2557, folio 522
Nov. 7, 1724 Receptie des briefs van de koning van Goa door de nevenstaande gecommitteerdens file 2557, folio 523
Nov. 7, 1724 Insertie van den brief file 2557, folio 523-525
Nov. 7, 1724 De losboot de Vleugel van Jamby met den Pangerang Depatty c.s. en een brief met 2 inlandse Maleyse brieven van den sulthan en Radeen Demang tot Jamby file 2557, folio 525-526
Nov. 7, 1724 Insertie van de eerste door den koning van Jamby file 2557, folio 526-528
Nov. 7, 1724 Item van de tweede file 2557, folio 528-535
Nov. 7, 1724 En eyndelijk van die van Radeen Demang file 2557, folio 536-537
Nov. 8, 1724 Celebratie van den bedendag file 2557, folio 537
Nov. 8, 1724 De Kiefhoek van Tagal met een briefje file 2557, folio 538
Nov. 8, 1724 En het nevenstaande file 2557, folio 538
Nov. 8, 1724 Hillegonda uyt het vaderland voor de Camer Hoorn file 2557, folio 538
Nov. 8, 1724 Met nevenstaande manschap en lading file 2557, folio 539-540
Nov. 9, 1724 Briefje van Samarang per Chinees file 2557, folio 540
Nov. 10, 1724 Briefje van Palembang per juragan Lima file 2557, folio 540
Nov. 12, 1724 De patsjallangs den Oostendenaar en Lamadjang van Samarang met origineel en duplicaat schrijvens file 2557, folio 541
Nov. 12, 1724 Briefje van Samarang per Chinees file 2557, folio 541
Nov. 13, 1724 Afscheydmaal aan de thuysvaarders file 2557, folio 541
Nov. 13, 1724 De fluyt Risdam van Indramajoe met een brief van Cheribon file 2557, folio 542