Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 30, 1672 Gedoopte file 2475, folio 370
June 30, 1672 Overledene file 2475, folio 371
June 30, 1672 Javanen file 2475, folio 371
July 1, 1672 De Swarte Leeuw op een coraelsteene rif vast geraeckt sijnde, retourneert file 2475, folio 372
July 1, 1672 De Hollantse Thuyn en de Eendragt wederom voor Japara aengeleyt file 2475, folio 372
July 1, 1672 De brugh buyten de Nieuwpoort te laten maecken file 2475, folio 372
July 1, 1672 Optreck der Nederlantse en Inlantse borgerij vastgestelt file 2475, folio 372
July 2, 1672 d’Hr. Jacob Cops bij provisie sessie in rade te geven file 2475, folio 372-373
July 5, 1672 Advis briefjen van het schip Middelburgh uyt de Straet file 2475, folio 373
July 5, 1672 De Hollantse Thuyn naer Japara file 2475, folio 373-374
July 5, 1672 Het schip Middelburgh uyt het vaderlant file 2475, folio 374-375
July 5, 1672 Jan Schouten twee soldaten verleent file 2475, folio 375
July 5, 1672 En over sijn pretentie van overgevoerde granen en advysen 150 rijxdaalders vereert file 2475, folio 375
July 5, 1672 Pieter Kemp over ’t blijven van het jagt de Joncker sijn ingehoude halve gagie goet doen file 2475, folio 375
July 5, 1672 Het Huys te Velsen seven maandige premie file 2475, folio 375
July 5, 1672 En Dordregt ses maandige premie file 2475, folio 375
July 5, 1672 Alle geleende personen en procureurs sonder vrijbrieven te sorteeren onder de schutterij der borgers file 2475, folio 375
July 5, 1672 En alle schippers onder de equipagiemeester file 2475, folio 376
July 5, 1672 Den coopman Albert Brevinck sergeant en de ondercoopman Jan de Bruyn corporael onder d’Ed. heer Outhoorns compagnie file 2475, folio 376
July 5, 1672 De ingelanden van het Japanse velt haer versoeck ingewilligt file 2475, folio 376