Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 15, 1672 Een brief van Pangeran Aria Coelongh tot Bantam file 2475, folio 332-333
June 15, 1672 En van Keey Naya Sittra sabandar tot Samarangh file 2475, folio 333
June 15, 1672 Den ondercoopman Isaack de Braeuw tweede persoon in Japan file 2475, folio 333
June 15, 1672 Een huys tot Colombo staande van Jan Schouten te coopen voor 1000 rijxdaalders file 2475, folio 334
June 15, 1672 Loosduynen en Elburgh met schrijven naer Bengale file 2475, folio 334-335
June 16, 1672 Schrijven uyt Ternate file 2475, folio 336
June 16, 1672 Wat van ’t erff van d’Hr. Adriaan van Hosten achter het stadthuys op taxatie nogh aen te nemen file 2475, folio 336
June 17, 1672 d’Ed. Martinus Caesar met 5 fluyt schepen Pijnacker, Beemster, Stermeer, Cuylenburgh, Udam naer Japan file 2475, folio 336-340
June 17, 1672 Het jacht Meliskercke naer Toncquin file 2475, folio 340-341
June 17, 1672 Bleyswijck en Granaatappel om te convoyeeren file 2475, folio 341-342
June 17, 1672 Jacob Overheul tot procureur geadmitteert file 2475, folio 342
June 17, 1672 Geëligeerde en gecontinueerde crijgsofficieren over de suppoosten in het Casteel file 2475, folio 342
June 17, 1672 En over die van de stadt file 2475, folio 342
June 18, 1672 Twee brieven van het Stight van Uytregt en Macassar uyt de Straet file 2475, folio 342
June 18, 1672 Outhoorn met d’Hr. Jacob Cops van Amboina file 2475, folio 342-343
June 21, 1672 Een briefje van Bantam file 2475, folio 343-346
June 21, 1672 Het schip Macassar uyt het vaderlant file 2475, folio 346
June 21, 1672 Seven maandige premie van de fluyt Spanbroeck file 2475, folio 346
June 21, 1672 Jacob Pieterse van Batavia Inlants leermeester file 2475, folio 347
June 21, 1672 Manuel Bornezee vaendrigh over compagnies suppoosten binnen het Casteel file 2475, folio 347