Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 13, 1724 Crooswijk van Bantam met een briefje file 2556, folio 321
July 13, 1724 Celeberatie van het feest Haritjaja door den sulthan file 2556, folio 321
July 13, 1724 Aangebragte peper met Crooswijk file 2556, folio 321
July 15, 1724 Depesche van de schepen Voorburg, Hogermeer, Sanderhoeff, Westerbeek, d’Amazone en Abbekerk; de 3 eerste na Tagal en de laatste na Samarang met gemeen en apart schrijvens en een briefje na Tagal file 2556, folio 322
July 15, 1724 Vertrek van Risdam en Ouwerkerk direct na Rembang en Margaretha over Samarang met een briefje na Rembang file 2556, folio 322
July 15, 1724 Briefje van den berg Parrang per soldaat file 2556, folio 322-323
July 17, 1724 De Portugese scheepen Nossa Senhora de Penha e St. Nicolao en Nostra Senhora de Concescao e Almas na Macao file 2556, folio 323
July 17, 1724 De Ceribonse constabel Jan Goedhals en [timmerman?] Jan Bastiaanse Duytsman van Indramajoe met een briefje file 2556, folio 323
July 17, 1724 En de nevenstaande 4 houtvlotten file 2556, folio 323
July 17, 1724 De patchiallangs de Snoek en de Hay tot convoy dienende van de nevenstaande houtwerken file 2556, folio 323
July 19, 1724 Purmerlust om nieuwe rijs na Samarang met een briefje file 2556, folio 324
July 19, 1724 Het Portuges schip Penja na Macao file 2556, folio 324
July 19, 1724 Den Ingabey Doeta Ernawa na Bantam met een briefje file 2556, folio 324
July 21, 1724 Een briefje van Bantam per Mardijker file 2556, folio 325
July 22, 1724 De Prins Eugenius na Padang met den g’eligeerd gesaghebber Cornelis Vuyk en een brief onder cachet volant file 2556, folio 325
July 22, 1724 Item het fregat Schoteroog van ’t eyland Chinco met den bergmeester Nicolaas Mettenius en een brief file 2556, folio 325
July 22, 1724 Lading van de Prins Eugenius file 2556, folio 326
July 22, 1724 En van het fregat Schoteroog voor Poulo Chinco file 2556, folio 326-327
July 22, 1724 Insertie van dat aan den Panglima Radja Darat met de gesamentlijke poungoulous tot Padang file 2556, folio 328-330
July 22, 1724 Ten tweede van dat aan den gesamentlijke poungoulous tot Cotta Tanga file 2556, folio 330-331