Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 5, 1724 De fregat Castor en Pollux van Cheribon met een brief file 2556, folio 284
July 5, 1724 En onder couvert van de Ceribonse brief een Samarangs pacquet per patchiallang de Snoek van daar aangebragt file 2556, folio 284-285
July 8, 1724 De boekhouders van de Ketel, de Heesburg en Thienhoven, de 2 eerste uyt Souratte en de laaste uyt Persia per kruyspatchalling op de rhee, en per roeyschuyt aan de wal met brieven file 2556, folio 285
July 8, 1724 Ondergang van de residentiestad Isfahan in Persia file 2556, folio 285
July 8, 1724 En het volgende rapport door den Carmeliter pater Alex Sigismund tot Cochim overgegeven omstandig te lesen file 2556, folio 286
July 8, 1724 Insertie van dat raport file 2556, folio 286-310
July 8, 1724 De conting de Soussang en de losboot de Vleugel na Jamby met den g’eligeerd gewesen gouverneur en een brief file 2556, folio 310
July 8, 1724 Lading van de Soussang file 2556, folio 310
July 8, 1724 Dito van de Vleugel file 2556, folio 311
July 8, 1724 Depesche van een briefje en geschenk aan den Sulthan Astra Ingalaga per laatstgemelte vaartuyg file 2556, folio 311
July 8, 1724 Insertie van dat briefje file 2556, folio 311-314
July 8, 1724 ’t Fregat Thienhoven uyt Persia over Mallabaar en Heesburg uyt Souratta file 2556, folio 314-315
July 8, 1724 Lading van Thienhoven tot Gamron file 2556, folio 315
July 8, 1724 Dito van dito tot Cochim file 2556, folio 315
July 8, 1724 Lading van Heesburg tot Souratta file 2556, folio 315-316
July 9, 1724 Het schip de Ketel uyt Souratta file 2556, folio 316
July 9, 1724 Met het nevenstaande file 2556, folio 316
July 9, 1724 Advys briefje uyt de Straat van d’overheden van Langenrode van de Camer Delft file 2556, folio 316
July 9, 1724 De Cornelia van Samarang met gemeen en apart schrijvens file 2556, folio 316-317
July 9, 1724 Lading van Cornelia op Damak file 2556, folio 317