Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 11, 1724 Competitie en regaal van burger crijgsofficieren file 2556, folio 254
June 12, 1724 d’Apollonia en ’t Casteel van Woerden na Japan met het opperhoofd Hendrik Durven en andere Compagnies bedientens file 2556, folio 254-255
June 12, 1724 Lading van d’Apollonia file 2556, folio 255-256
June 12, 1724 En van ’t Casteel van Woerden file 2556, folio 256-257
June 13, 1724 Briefje van Bantam per Balyer Serap file 2556, folio 257
June 13, 1724 Voorraad van peper aldaar file 2556, folio 258
June 13, 1724 De patchiallang de Beschermer van Samarang met een brief en een dito van Ceribon file 2556, folio 258
June 13, 1724 Briefje van den berg Parrang per soldaat file 2556, folio 258
June 15, 1724 De patchiallang Ontong Java van Ceribon met een duplicaat briefje file 2556, folio 258
June 16, 1724 Duplicaat briefje van Macassar per inlands vaartuyg file 2556, folio 259
June 16, 1724 Briefje van Bantam per Ingabey Doeta Ermaja en Njaria Singa Noerdjaja file 2556, folio 259
June 16, 1724 Haaxburg uyt Amboina met een briefje file 2556, folio 259
June 16, 1724 En de nevenstaande specerijen file 2556, folio 259
June 17, 1724 Briefje van Timor per Chinees Quetsouko file 2556, folio 260
June 17, 1724 Briefje van Soccawajana per soldaat file 2556, folio 260
June 19, 1724 Crooswijk na Bantam met den Lieutenant Jan Zeevaard en een brief file 2556, folio 260
June 19, 1724 En 30000 Spaanse realen file 2556, folio 260
June 19, 1724 Het fregat Castor en Pollux en de patchiallang de Beschermer na Ceribon met een briefje en 30000 rxs contant file 2556, folio 261
June 20, 1724 Briefje van Tanjongpoura per soldaat file 2556, folio 261
June 20, 1724 Dito na den berg Parrang file 2556, folio 261