Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 8, 1724 Vertrek van het Portugees schip Nossa Senhora de Boa Viagem na Macao file 2556, folio 246
June 8, 1724 Wassenaar van Macassar met den gewesen gouverneur de heer Joannes Phillipus Sipman en een brief file 2556, folio 246-247
June 8, 1724 Lading van Wassenaar file 2556, folio 247
June 9, 1724 De heer Raad Extraordinaris en gewesen Gouverneur Joannes Phillipus Sipman afgehaald door de nevenstaande gecommitteerden med het gewoone ceremonieel file 2556, folio 247-248
June 9, 1724 Verkiesing van burger krijgsofficieren file 2556, folio 248-249
June 9, 1724 Soomede van officieren over ’s Compagnies dienaren file 2556, folio 249-250
June 9, 1724 Drie translaat Javaanse brieven van Pangerang Aria Cheribon ter secretarye file 2556, folio 250-251
June 10, 1724 Depesche van ’t schip Coning Carel en de barcq de Tinnegieter na Siam over Ligoor file 2556, folio 252
June 10, 1724 Het geladene in de Coning Carel voor Ligoor file 2556, folio 252
June 10, 1724 Ter Horst na Palembang met een briefje file 2556, folio 253
June 10, 1724 En de nevenstaande contanten file 2556, folio 253
June 10, 1724 Het schip Vaderland Getrouw uyt Amboina med een brief file 2556, folio 253
June 11, 1724 Competitie en regaal van burger crijgsofficieren file 2556, folio 254
June 12, 1724 d’Apollonia en ’t Casteel van Woerden na Japan met het opperhoofd Hendrik Durven en andere Compagnies bedientens file 2556, folio 254-255
June 12, 1724 Lading van d’Apollonia file 2556, folio 255-256
June 12, 1724 En van ’t Casteel van Woerden file 2556, folio 256-257
June 13, 1724 Briefje van Bantam per Balyer Serap file 2556, folio 257
June 13, 1724 Voorraad van peper aldaar file 2556, folio 258
June 13, 1724 De patchiallang de Beschermer van Samarang met een brief en een dito van Ceribon file 2556, folio 258
June 13, 1724 Briefje van den berg Parrang per soldaat file 2556, folio 258