Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 22, 1724 Aangebragte houtwerken met dien bodem file 2556, folio 163
April 23, 1724 Duplicaat briefje van de Resident ter Smetten per patchiallang de Snoek file 2556, folio 163
April 23, 1724 Retour van de fluyt Opperdoes van Samarang med een duplicaat brief file 2556, folio 163
April 23, 1724 Retour van Wolphaarsdijk van Cheribon met een duplicaat briefje file 2556, folio 164
April 23, 1724 Lading van dien bodem file 2556, folio 164
April 23, 1724 Retour van ’t Casteel van Woerden van Bantam med een brief file 2556, folio 164
April 23, 1724 En de nevenstaande peper file 2556, folio 164
April 23, 1724 Briefje van Palembang door de gesanten van Sulthan Ratoe file 2556, folio 164-165
April 23, 1724 Dood van gemelde Sulthan file 2556, folio 165
April 23, 1724 En successie van Sulthan Ratoe Mahmoed Badaroedin file 2556, folio 165
April 23, 1724 Geschenk van laatstgemelde file 2556, folio 165
April 23, 1724 Voorraad van peper tot Palembang file 2556, folio 165
April 23, 1724 En specificatie van de in het wester saysoen door 27 inlandse burgers van daar toegesonden vaartuygen met peper en cadjang matten file 2556, folio 165
April 25, 1724 Sanderhoeff van Tagal met een briefje file 2556, folio 165
April 25, 1724 En nevenstaande houtwerken file 2556, folio 166
April 26, 1724 Een briefje na Tanjongpoura en een dito van Soccawajana per soldaat file 2556, folio 166
April 26, 1724 De losboots de Leeuw en het Gehoor na de mond van de Craoangse rivier file 2556, folio 166
April 26, 1724 [De gezanten van de sultan van Palembang binnengehaald met het gebruikelijke ceremonieel en een brief van de sultan] file 2556, folio 166-167
April 26, 1724 Insertie van gemelde brief file 2556, folio 167-172
April 26, 1724 Arendsduyn en Cornelia van Samarang met twee brieven file 2556, folio 172