Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 18, 1724 Gedane reekening door broederen diaconen en de heer Raad Ordinaris Cornelis Hasselaar en nevenstaande gecommitteerdens file 2556, folio 149-158
April 19, 1724 Copia briefje van Palembang per inlands vaartuyg file 2556, folio 158
April 20, 1724 Retour van de scheepen Crooswijk en de Susanna van Tagal file 2556, folio 158-159
April 21, 1724 Briefje van Palembang per juragan Sitsja file 2556, folio 159
April 21, 1724 Hogenes uyt vaderland med een Amsterdams briefje file 2556, folio 159
April 21, 1724 En nevenstaande manschap file 2556, folio 160
April 21, 1724 Lading van dien bodem file 2556, folio 160
April 22, 1724 Briefje van Cheribon per de patchiallang de Hay file 2556, folio 160
April 22, 1724 Met een briefje van de princen tot geleyde van de modderaars file 2556, folio 160
April 22, 1724 Insertie van het laatstgemelde file 2556, folio 161-162
April 22, 1724 Voorburg van Samarang med een brief file 2556, folio 162
April 22, 1724 Toestand van de overgebleeven rebellen in den Oosthoek file 2556, folio 162-163
April 22, 1724 Aangebragte houtwerken met dien bodem file 2556, folio 163
April 23, 1724 Duplicaat briefje van de Resident ter Smetten per patchiallang de Snoek file 2556, folio 163
April 23, 1724 Retour van de fluyt Opperdoes van Samarang med een duplicaat brief file 2556, folio 163
April 23, 1724 Retour van Wolphaarsdijk van Cheribon met een duplicaat briefje file 2556, folio 164
April 23, 1724 Lading van dien bodem file 2556, folio 164
April 23, 1724 Retour van ’t Casteel van Woerden van Bantam med een brief file 2556, folio 164
April 23, 1724 En de nevenstaande peper file 2556, folio 164
April 23, 1724 Briefje van Palembang door de gesanten van Sulthan Ratoe file 2556, folio 164-165