Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 21, 1724 De Berbices uyt het vaderland van de Camer Amsterdam file 2556, folio 117-118
March 21, 1724 Lading van dien bodem file 2556, folio 118
March 23, 1724 De fluyt Margaretha en de scheepen Coning Carel, Voorburg, Arendsduyn, Agata, Opperdoes, Cornelia, Westhoven en de Haringthuyn over Samarang na Japara en Damak med een briefje file 2556, folio 119
March 23, 1724 Wolphaarsdijk en ’t Huys ter Boede na Ceribon met een briefje file 2556, folio 119
March 24, 1724 De conting de Soussang van Palembang met twee briefjes file 2556, folio 119-120
March 24, 1724 Briefje van Bantam per burger file 2556, folio 120
March 25, 1724 De Herstelde Leeuw na Samarang med een briefje aan den commissaris Jacob Willem Dubbeldecop en raad aldaar file 2556, folio 120
March 25, 1724 Een dito met geschenken aan den Sousouhounang file 2556, folio 120
March 25, 1724 Insertie van laastgemelde brief file 2556, folio 120-123
March 25, 1724 Het Portugees schip Penja na Macao file 2556, folio 123
March 27, 1724 Haar Edelens collationeren den vaderlandse brief file 2556, folio 124
March 27, 1724 Briefje van den berg Parrang per soldaat file 2556, folio 124
March 28, 1724 Vervolg van ’t collationeren van de vaderlandse brief file 2556, folio 124
March 28, 1724 Die geteekend werd om met Clarabeek af te gaan file 2556, folio 124
March 28, 1724 De scheepsvrunden erlangen afscheyd file 2556, folio 124
March 28, 1724 Een brief over Ambon na Ternaten per Chinees file 2556, folio 124-125
March 29, 1724 Retour en rapport van den waterfiscaal en gecommitteerdens van Clarabeek wegens de gedane monstering file 2556, folio 125
March 29, 1724 Bevondene manschap file 2556, folio 125
March 29, 1724 Wederkomste van den ondercoopman Wouter Hendrikse met een getekende recipisse van de papieren med Clarabeek versonden file 2556, folio 125-127
March 29, 1724 Lading van gemelde bodem file 2556, folio 127-129