Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 21, 1724 En 3 brieven met geschenken aan den Moluxe hoofdvorsten file 2556, folio 74
Feb. 21, 1724 Insertie van die aan de coning van Ternaten file 2556, folio 74-77
Feb. 21, 1724 Item van dien aan de coning van Tidoor file 2556, folio 78-81
Feb. 21, 1724 Alsmede aan die van de coning van Batsjan. file 2556, folio 82-83
Feb. 21, 1724 De chialoup Langerack na Timor med een brief aan het opperhoofd file 2556, folio 83
Feb. 21, 1724 En 3 brieven nevens geschenken aan de inlandse bondgenoten en regenten file 2556, folio 84
Feb. 21, 1724 Insertie van die aan de koning, princen en regenten van Coupang file 2556, folio 84-87
Feb. 21, 1724 Dito aan de princen en regenten op het eyland Rotty file 2556, folio 88-91
Feb. 21, 1724 Alsmede aan de regenten van het eyland Solor file 2556, folio 91-92
Feb. 21, 1724 Briefje van [de raad te Banten] per Niay Baly file 2556, folio 92
Feb. 21, 1724 En versoek des conings om [...] lakenen en om een schip med Spaanse realen file 2556, folio 92
Feb. 21, 1724 Retour uyt de Straat van de Castor en Pollux med een briefje van den schipper de Maare en mondeling [...] dat de 4 nascheepen in ruyme zee waren geraakt file 2556, folio 92
Feb. 23, 1724 Vertrek na Timor van de Siamse kits vermeld onder 27 January passado file 2556, folio 93
Feb. 24, 1724 Briefje van Palembang per inlands pepervaartuyg file 2556, folio 93
Feb. 28, 1724 ’t Schip Wassenaar na Malacca met de chialoupen Bony en de Pompelmoes nevens de patchiallang den Oppas onder de vlagge van de heer g’eligeert Gouverneur Joan Fredrik Gobius met een brief en 2 dito aan de koningen van Bony en Goa med geschenken file 2556, folio 93-94
Feb. 28, 1724 Insertie van die aan de coning van Bony file 2556, folio 94-96
Feb. 28, 1724 Item aan de coning van Goa file 2556, folio 96-99
Feb. 28, 1724 Expeditia en acte voor het hoofd van Tsjanjoer Arta Wiratanoe file 2556, folio 100
Feb. 28, 1724 Insertie van voormelde acte file 2556, folio 100-101
Feb. 28, 1724 Aangekomene vaartuygen file 2556, folio 101-103