Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 29, 1724 Desselfs lading file 2556, folio 48
Jan. 29, 1724 Gemeen en apart schrijvens na Samarang per den Balys corporaal file 2556, folio 49
Jan. 30, 1724 Briefje van den berg Parrang met een casje med steenen file 2556, folio 49
Jan. 31, 1724 Voorburg voor Amsterdam uyt het patria met een origineele missive van de Edele Heeren Bewindhebberen over de aff[...] met Caabse brieven file 2556, folio 49-50
Jan. 31, 1724 En lading van dien bodem file 2556, folio 50
Jan. 31, 1724 Briefje van Bantam per retour van de baas kaartenmaker en 1 dito van den wimpelvoerder over de 4 naschepen schipper Jacob de Marre file 2556, folio 51
Jan. 31, 1724 Aangekomene vaartuygen file 2556, folio 51-52
Jan. 31, 1724 Vertrokkene vaartuygen file 2556, folio 53-54
Jan. 31, 1724 Overledene file 2556, folio 54
Jan. 31, 1724 Gedoopte file 2556, folio 54
Jan. 31, 1724 Getrouwde file 2556, folio 54
Feb. 1, 1724 ’t Casteel van Woerden voor de tweede maal na Bantam om peper met contanten en een brief file 2556, folio 55
Feb. 2, 1724 Briefje na Cheribon per Mardijker file 2556, folio 55
Feb. 2, 1724 Copie briefje van Palembang per inlands vaartuyg file 2556, folio 55
Feb. 3, 1724 Limburg uyt Siam met het nevenstaande en een brief file 2556, folio 55
Feb. 5, 1724 Twee briefjes na Tanjongpoura en den berg Parrang per retourneerend soldaat file 2556, folio 56
Feb. 5, 1724 Een dito van als boven per sergeant file 2556, folio 56
Feb. 5, 1724 Briefje van Tagal per Mardijker file 2556, folio 56
Feb. 8, 1724 Depesche van de briefdragers der regenten tot Madura, Sumenap etc. voor hun meesters file 2556, folio 57
Feb. 8, 1724 Insertie van die na Madura file 2556, folio 57-59