Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 6, 1724 Het fregat Castor en Pollux van Bantam met den gewesen gesaghebber en g’eligeert gouverneur van Banda Arnoldus van Tets en een brief file 2556, folio 14
Jan. 9, 1724 Soomede de Haringthuyn van de retourvloot uyt Sunda’s engte met een brief van Bantam file 2556, folio 14-15
Jan. 9, 1724 De fluyt Opperdoes voor de Kamer Amsterdam uyt het vaderland met een briefje van de Caab file 2556, folio 15
Jan. 9, 1724 Dies aangebragte manschap en lading file 2556, folio 16
Jan. 14, 1724 Briefje van Palembang per inlands vaartuyg tot geleyde van cadjang matten file 2556, folio 16
Jan. 16, 1724 Briefje van Cheribon per Javaan file 2556, folio 17
Jan. 16, 1724 3 copia briefjes van Palembang, en 3 vaartuygen met cadjang matten die deese rhede niet hebben kunnen bezeylen, aldaar aangebragt file 2556, folio 17
Jan. 16, 1724 4 copia briefjes van Palembang met gelijk getal vaartuygen file 2556, folio 17
Jan. 16, 1724 ’t Casteel van Woerden met den capitain Legrand en een brief file 2556, folio 17
Jan. 16, 1724 Het schip den Adelaar voor Zeeland uyt het patria met een vaderlandse en Caabse missive file 2556, folio 18
Jan. 16, 1724 Aangebragte manschap en lading van dat schip file 2556, folio 18-19
Jan. 18, 1724 Insertie van de reeckening van heemraden file 2556, folio 19-31
Jan. 19, 1724 Brief na Tanjongpoura en na den berg Parrang per [een inlands?] soldaat file 2556, folio 32
Jan. 20, 1724 De overheden van de na ’t vaderland vertrekende naschepen verlangen hun depesche file 2556, folio 32
Jan. 20, 1724 Bevondene manschap op die bodems bij monstering file 2556, folio 32-33
Jan. 21, 1724 De patriase papieren na boord gebragt door 2 clerquen van de generale secretarye file 2556, folio 33
Jan. 21, 1724 Renumeratie van deselve file 2556, folio 33-35
Jan. 21, 1724 Montant der ladinge van die 4 retourbodems file 2556, folio 35-38
Jan. 21, 1724 Item van de [...] de respectieve cameren hiernevens te sien file 2556, folio 39
Jan. 21, 1724 Wolphartsdijk voor Zeeland uyt het vaderland met een vaderlandse en Caabse missive file 2556, folio 39