Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 26, 1672 Willigenburgh van Macassar over Japara file 2475, folio 297-298
May 26, 1672 Poulorun van Persia over Suratta, Wingurla en Mallabaar met d’Ed. Lucas van der Dussen, gewesen directeur van Persia file 2475, folio 298-299
May 26, 1672 Spanbroeck en Dort uyt het Vaderlant file 2475, folio 299-300
May 27, 1672 Een cleen briefjen aen de Engelse agent Henry Dacres tot Bantam file 2475, folio 300
May 28, 1672 Buuren en Buycksloot direct uyt Amboina file 2475, folio 300-301
May 28, 1672 Schrijven van Bantam file 2475, folio 301-304
May 29, 1672 d’Hr. Pieter van Hoorn van het presidentschap van schepenen geëxcuseert file 2475, folio 304
May 29, 1672 En verkiesingh van d’Hr. Speelman tot president en vordere schepenen file 2475, folio 304-305
May 30, 1672 Afgaende schepenen bedanct en nevens de baljuw en landdrost den eet van purge gedaen file 2475, folio 305
May 31, 1672 Versoeck briefjen van een Franse biscop tot Bantam om naer Siam te varen file 2475, folio 305-307
May 31, 1672 Om reden affgeslagen file 2475, folio 307
May 31, 1672 Een briefje van den Engelsen agent Henry Dacres tot Bantam file 2475, folio 307-308
May 31, 1672 Aengecomen vaertuygen file 2475, folio 308-312
May 31, 1672 Vertrocken vaertuygen file 2475, folio 312-314
May 31, 1672 Rapport van gedane visite door de respective officieren file 2475, folio 315
May 31, 1672 Aengehaelde particuliere goederen file 2475, folio 316
May 31, 1672 Getrouwde file 2475, folio 317
May 31, 1672 Gedoopte file 2475, folio 317
May 31, 1672 Overledene file 2475, folio 317
May 31, 1672 Javanen file 2475, folio 318