Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 2, 1723 Een briefje van Tanjongpoura per Europees soldaat file 2555, folio 430
Nov. 3, 1723 Vier briefjes van Samarang en Tagal per Chineesen met zuyker file 2555, folio 430
Nov. 3, 1723 Het schip Vaderland Getrouw van Indermayoe met een lading hout file 2555, folio 431
Nov. 5, 1723 Insertie van een translaat Javaans briefje geschreven door den Adipatty Djajaningrat tot Paccalongan aan zijn Edelheyt den heere gouverneur generaal file 2555, folio 431
Nov. 6, 1723 Den bergmeester Nicolaas Mettenius na den berg Parrang ter inspectie van het mijnwerck file 2555, folio 432
Nov. 6, 1723 Het schip Stabroek van Bantam met een lading peper file 2555, folio 432
Nov. 8, 1723 Origineel en duplicaat schrijvens van Macassar per burger vaartuyg file 2555, folio 433
Nov. 9, 1723 Insertie van een translaat Javaans briefje geschreven door Radeen Aria Adikara tot Pamakassan aan den heere gouverneur generaal file 2555, folio 433
Nov. 10, 1723 Het schip Neptunus van Tagal met hout file 2555, folio 433
Nov. 11, 1723 Een briefje van Samarang tot geleyde van een Chinees met zuyker file 2555, folio 434
Nov. 12, 1723 Insertie van een translaat Javaans briefje geschreven door Radeen Aria Tsiacranagara tot Pamalang aan haar Edelens file 2555, folio 434
Nov. 12, 1723 Insertie van een briefje op de naam van den gecommitteerde tot de saaken der Inlanders Rijckert Heere aan de gesamentlijke hoofden van de Jaccatrasche bovenlanden afgevaardigt file 2555, folio 435
Nov. 13, 1723 Het fregat de Leydsman na Tanjongpoura met verscheyde benodigtheden voor de bedientens aan den berg Parrang file 2555, folio 436
Nov. 13, 1723 Het schip Haarlem van Cheribon met een lading houtwerken file 2555, folio 436
Nov. 14, 1723 De chialoup het Wijnglas van Ternaten met een brief der bedientens en die der Moluxse vorsten file 2555, folio 436
Nov. 16, 1723 Inhaling der brieven van den Moluxse vorsten file 2555, folio 437
Nov. 16, 1723 Insertie van de brieven door den koning en rijxgrooten van Ternaten aan zijn Edelens geschreven file 2555, folio 438
Nov. 16, 1723 Item van de brieven door de rijxgrooten van Tidore aan als vooren geschreven file 2555, folio 440
Nov. 16, 1723 Een briefje van Bantam per Chinees file 2555, folio 446
Nov. 17, 1723 Voorstelling van de heer Extraordinaris Raad Hans Frederick Bergman tot admiraal over de aanstaande retourvloot aan boord van het schip Castricum file 2555, folio 447