Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 19, 1723 Twee briefjes na Samarang en Tagal per terugkeerende Europeër file 2555, folio 333
Aug. 20, 1723 Een aparte brief van Samarang per Bouginees file 2555, folio 333
Aug. 21, 1723 Den schepen Heesburg en Noordwaddingsveen na Souratta file 2555, folio 334
Aug. 21, 1723 Lading van Noordwaddingsveen file 2555, folio 334
Aug. 21, 1723 Lading van het schip Heesburg file 2555, folio 335
Aug. 21, 1723 De brigantijn de Hoop na Padang met een brief file 2555, folio 335
Aug. 21, 1723 Houtwerken daarmede vervoerd file 2555, folio 335
Aug. 21, 1723 Het schip Kieffhoek over Bima van Ternaten file 2555, folio 335
Aug. 21, 1723 Insertie van een brief door den koning en rijxgrooten van Batchian aan haar Edelens geschreven file 2555, folio 336-338
Aug. 21, 1723 Een brief van Bima per het schip Kiefhoek ook ontfangen file 2555, folio 338
Aug. 21, 1723 Summier van de lading door gemelde bodem aangebragt file 2555, folio 338
Aug. 23, 1723 Publicatie van de gewoonelijke placcaten voor den thuysvaarders soo aan land als op de rheede file 2555, folio 338
Aug. 23, 1723 Het Portugees schip Nossa Senhora de Concesao van Liffauw file 2555, folio 338
Aug. 24, 1723 De kruyspatchiallang met den boekhouder en de papieren van ’t schip Magdalena aan de wal file 2555, folio 338
Aug. 24, 1723 Een briefje van Bantam per Balyer file 2555, folio 339
Aug. 24, 1723 Een briefje van Samarang per militairen file 2555, folio 339
Aug. 24, 1723 Goede verwagting van het rijstgewasch file 2555, folio 339
Aug. 25, 1723 De kruyspatchiallang uyt de straat met den boekhouder en de papieren van ’t schip Wassenaar file 2555, folio 340
Aug. 26, 1723 Een briefje over Tanjongpoura van de bedientens tot Soccawajana file 2555, folio 340
Aug. 26, 1723 De fluyt Magdalena van Zeeland met 160 coppen file 2555, folio 340