Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 13, 1731 Ontfangen van een Cheribons briefje over de landweg file 2565, folio 30
Jan. 13, 1731 Inhoud van de eerste ‘door ’s Compagnies commissianten tot Canton’ file 2565, folio 30-31
Jan. 13, 1731 En soo mede die van de tweede ‘van den schipper over het naar China gedestineerde schip ’t Duyfje, Hugo Goedhard’ file 2565, folio 31
Jan. 13, 1731 Insertie van de drie andere, ‘de Engelse en France missives’ file 2565, folio 31-38
Jan. 13, 1731 Arrivement van de Portugeese chialoup Sacra Familia van Macao file 2565, folio 38
Jan. 14, 1731 Onftang van een brief uyt China ‘van ’s Compagnies commissaris ter factorije tot Canon’ file 2565, folio 38
Jan. 14, 1731 Insertie van de daarnevens ontfangene reflectie op de sogenoemde Pruysman ‘genaamt de Keyserin van Oostende’ file 2565, folio 38-40
Jan. 14, 1731 Aankomst van ’t Portugees schip Nossa Senhora de Penja van Maccao file 2565, folio 41
Jan. 14, 1731 Insertie van de daarmede ontfangene missive ‘van den gouverneur van Maccao Anthony Munis Barreto’ file 2565, folio 41-43
Jan. 14, 1731 Een brief van Soccawayana ontfangen file 2565, folio 44
Jan. 15, 1731 Insertie van gemelte briefjes file 2565, folio 44-50
Jan. 15, 1731 Arrivement van ’t Portugees schip Nossa Senhora Madera Deos de Gallera van Macao file 2565, folio 51
Jan. 18, 1731 Ontfang van een Cheribons briefje file 2565, folio 53
Jan. 18, 1731 Item twee ditos van Samarang file 2565, folio 53
Jan. 18, 1731 Item die van den tweede file 2565, folio 54
Jan. 19, 1731 Arrivement van Boekenroode van Padang met een brief file 2565, folio 56
Jan. 19, 1731 Lading van dien bodem file 2565, folio 57
Jan. 20, 1731 Korten inhoud van die missive file 2565, folio 58
Jan. 20, 1731 Item van het tweede file 2565, folio 60
Jan. 20, 1731 Insertie van het geladene in die kielen file 2565, folio 60-64