Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 27, 1723 Twee orgineele en agt copia briefjes van Palembang per inlandse vaartuygen file 2555, folio 33
Jan. 28, 1723 De Spiering van Bantam met een brief en 1709 bharen peper file 2555, folio 34
Jan. 30, 1723 Noordwaddingsveen en de chialoup de Bierkan nae Banda met de predicanten Hartog en Moller, den onderkoopman De Renner en een brieff file 2555, folio 34
Jan. 30, 1723 Lading van Noordwaddingsveen file 2555, folio 35
Jan. 31, 1723 Het Portugees schip Jesus Maria Joseph Sacra Familia uyt Manilhas file 2555, folio 36
Jan. 31, 1723 Aangekomene vaartuygen file 2555, folio 36-38
Jan. 31, 1723 Vertrockene vaartuygen file 2555, folio 38-40
Jan. 31, 1723 Overledene file 2555, folio 40
Jan. 31, 1723 Gedoopte file 2555, folio 40
Jan. 31, 1723 Getrouwde file 2555, folio 40
Feb. 1, 1723 Een briefje na Bantam per conings afgesonden en eenige Japanse provisiën file 2555, folio 41
Feb. 2, 1723 Den nevenstaande affgesondene en briefdragers erlangen hun afscheyd en krijgen brieven voor haar meesters file 2555, folio 41
Feb. 2, 1723 Insertie van de brief aan Dewa Agong file 2555, folio 41
Feb. 2, 1723 Item aan Dewa Anom file 2555, folio 42
Feb. 2, 1723 Alsmede aan Tsacraningrat tot Madura file 2555, folio 43
Feb. 2, 1723 Insgelijx die aan den Adipatty Jayaningrat tot Paccalongan file 2555, folio 44
Feb. 2, 1723 Voorts die aan den Tommagon Tirta Soma tot Japara file 2555, folio 45
Feb. 2, 1723 Wijders de brief aan Tsacranagara tot Sumanap file 2555, folio 46
Feb. 2, 1723 En eindelijk die aan den Radeen Aria Adicara tot Pamacassan file 2555, folio 47
Feb. 3, 1723 ’t Huys de Vlotter uyt het vaderland met de nevenstaande brieven en 117 coppen file 2555, folio 48