Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 19, 1722 Dito van Gansenhoeff file 2554, folio 871
Dec. 19, 1722 Dito van Risdam file 2554, folio 872-873
Dec. 19, 1722 Insgelijks van Crooswijk file 2554, folio 873-874
Dec. 19, 1722 Alsmede van de Theodora file 2554, folio 874-875
Dec. 19, 1722 Mitsgaders van Wijnendaal file 2554, folio 875-876
Dec. 19, 1722 Ende laastelijk van de Baanman file 2554, folio 876-877
Dec. 19, 1722 Copia briefje van Palimbang met een pepervaartuyg file 2554, folio 877
Dec. 19, 1722 Een briefje van Bantam per Mardijker file 2554, folio 877
Dec. 21, 1722 Introductie van de heer Ewoud van Dishoek in de Hoge Regering file 2554, folio 878
Dec. 21, 1722 Appolonia uyt het vaderland met de nevenstaande papieren en 205 coppen file 2554, folio 878-879
Dec. 21, 1722 ’t Geladene in dien bodem file 2554, folio 879-880
Dec. 22, 1722 De Ketel uyt het vaderland met 199 koppen en besijden genoemde papieren file 2554, folio 880-881
Dec. 22, 1722 Lading van de Ketel file 2554, folio 881-882
Dec. 23, 1722 Het schip de Herstelling na Amboina en de fluyt de Haringthuyn na Banda over Tagal file 2554, folio 882
Dec. 26, 1722 Briefje van Palimbang per de conting de Sousang file 2554, folio 883
Dec. 30, 1722 Conferentie tusschen de heer Mattheus de Haan en Joan Adriaan Crudop en de gesanten van Bony en Mangindanao file 2554, folio 884
Dec. 30, 1722 Insertie van de gehoudene aanteekening in die conferentie file 2554, folio 884-886
Dec. 30, 1722 Briefje van Tanjongpoura en Tangerang per Europees file 2554, folio 886
Dec. 31, 1722 Verpagting van de Jacactrasche inkomsten file 2554, folio 887-888
Dec. 31, 1722 Specificatie van dien file 2554, folio 888-889