Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 3, 1722 Briefje uyt de bovenlanden van den essayeur Jacob Hoos file 2554, folio 685
Oct. 3, 1722 Gesteldheyt van de mijn file 2554, folio 686
Oct. 4, 1722 Arrivement van de West-Indische scheepen den Arend en Thienhoven van Japara file 2554, folio 686-687
Oct. 4, 1722 Hoedanig deselve werden behandeld file 2554, folio 687-688
Oct. 4, 1722 96 militairen onder 2 vaandrigs na de rheede gedetacheerd en geplaatst op Commerrust en Barneveld file 2554, folio 688
Oct. 4, 1722 Twee brieven uyt Banda met borger chialoupen file 2554, folio 688-689
Oct. 4, 1722 Midlo na de Caab met een brieff file 2554, folio 689
Oct. 6, 1722 De scheepen den Arend en Thienhoven geconfisqueert file 2554, folio 689
Oct. 6, 1722 En den laasten al meteenen aangelegd na Persia file 2554, folio 690
Oct. 7, 1722 Twee brieven van Jacob Roggeveen aan Sijn Edelheyt en de heer Hasselaar ter secretarye file 2554, folio 690
Oct. 7, 1722 Item een origineel en duplicaat secreet briefje van den commandeur Gobius c.s. file 2554, folio 690
Oct. 7, 1722 Mitsgaders een schriftelijk ordre voor de gecommitteerde welke na boord van den Arend en Thienhoven sijn geweest annex een raport file 2554, folio 690-691
Oct. 8, 1722 Loenderveen en Joanna van Samarang met een brief file 2554, folio 691
Oct. 8, 1722 Lading van Loenderveen file 2554, folio 691-692
Oct. 8, 1722 Item van Johanna file 2554, folio 692
Oct. 9, 1722 Den eersten clercq Lokman in Rade van India den eed afgelegd file 2554, folio 692
Oct. 10, 1722 Cats van Palembang met een brief en 3116 picols peper file 2554, folio 693
Oct. 10, 1722 Advysen van Mancoeboemy file 2554, folio 693
Oct. 10, 1722 De chiaoup Langerak met een briefje file 2554, folio 693-694
Oct. 10, 1722 Lading van dat kieltje file 2554, folio 694-695