Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 22, 1698 Vertrek van het jagt de Coning van Bantam nae Palembang om een ladinge peper file 2518, folio 258
April 22, 1698 Met een missive aan de expresse gecommitteerde Willem Witmond en Abraham Sem file 2518, folio 258-259
April 22, 1698 En de nevenstaande contanten, coopmanschappen en behoeften file 2518, folio 259-260
April 21, 1698 ’t Jagtje de Schaapherder komt van Ceylon file 2518, folio 257
April 21, 1698 Met de nevenstaande soo gemene als aparte brieven aan dese regeringe file 2518, folio 257
April 21, 1698 Bedragen van de voorgevalle winsten en lasten in ’t gouvernement van Ceylon en den jare 1696/97 file 2518, folio 257
April 21, 1698 Eenige stux lijwaten tot Tutucorijn van Javaans cattoene gaarn geweven ontfangen per voorsz. bodempje file 2518, folio 258
April 21, 1698 De fluyt Walenburg nevens een vlot met houtwerken van Sirrebon file 2518, folio 258
April 21, 1698 Ladinge van die beyde file 2518, folio 258
April 21, 1698 ’t Galjoot de Snobber vertrekt nae Bantam met de nader versogte 2 packen gobars voor den Sultan file 2518, folio 258
April 20, 1698 ’t Galjoot de Snobber retourneerd van Bantam file 2518, folio 257
April 20, 1698 Den Sultan versoekt nog 2 packen gobars file 2518, folio 257
April 20, 1698 Ontfangen een duplicaat briefje van den resident en raad tot Sirrebon file 2518, folio 257
April 19, 1698 Ontfangen een Javaans briefje van den Tommagon Souranata tot Damak file 2518, folio 256
April 19, 1698 Insertie van dier translaat file 2518, folio 256
April 18, 1698 Het Engels schip de Elisabeth ‘van den capitain Willem Leggath’ verschijnt over Malacca uyt China alhier ter rheede file 2518, folio 255
April 18, 1698 Besluyt om een chialoup en 2 patsjallangs te senden nae het Boompjes eyland tot het opvissen van een anker en een stuk canon en om meteenen ook een parade tegens de zeerovers te doen file 2518, folio 255
April 16, 1698 De chialoup de Geregtigheyt retourneerd van Samarang met den landmeter en roymeester Bartel van der Valk file 2518, folio 253
April 16, 1698 Met schrijvens van de bediende aldaar en tot Japara file 2518, folio 253
April 16, 1698 Item desselfs rapport wegens den presenten staat der nieuwe vestinge tot Samarang file 2518, folio 253