Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 20, 1722 De fluyt de Vis van Amsterdam met 198 coppen file 2554, folio 197-198
March 20, 1722 Aangebragte lading van gemelte bodem bestaande eenlijk in 6300 ponden onbequaam buscruyt file 2554, folio 198-199
March 20, 1722 De scheepen Amasona, Sanderhoeff, Velserhooft, ’t Huys ter Boede, d’Kijkuyt en d’Uyno, de chialoup Pompelmoes, de patchiallang Ontong Java, de Bijl en de Hay na Palembang met 400 Europese militairen onder commando van den Capitain Zacharias de Bensin file 2554, folio 199-200
March 20, 1722 Afgevaardigde brieven met gemelte Zacharias de Bensin aan ’s Compagnies ministers file 2554, folio 200
March 20, 1722 Item aan de coningen van Palembang en Jamby file 2554, folio 200-201
March 20, 1722 Lading van de fluyt Amasona file 2554, folio 201-203
March 20, 1722 Item van ’t Huys ter Boede file 2554, folio 203-205
March 20, 1722 Soomede van de fluyt Sanderhoeff file 2554, folio 205-206
March 20, 1722 Als ook van Velserhoofd file 2554, folio 206-207
March 20, 1722 Lading van de fluyt d’Uyno voor Palembang file 2554, folio 207
March 20, 1722 Item van de Kijkuyt file 2554, folio 207
March 20, 1722 Nog in het fregat d’Uyno voor Jamby file 2554, folio 207-208
March 20, 1722 Insertie van den brief geschreven door haar Edelens aan den Sulthan Ratoe van Palembang file 2554, folio 208-210
March 20, 1722 Item van de heer Directeur Generaal Frans Chastelijn apart aan gemelte Sulthan Ratoe file 2554, folio 210-211
March 20, 1722 Insertie van een brief door dese regering aan den coning van Jamby geschreven file 2554, folio 211-213
March 20, 1722 Insertie der acte van renovatie[4] wegens voorige contracten geslooten tusschen den Zulthan Astra Ingalaga tot Jamby en de Nederlandsche Oost Indische Compagnie file 2554, folio 213-217
March 20, 1722 Insertie van de ratificatie op het voormelte contract door Haar Hoog Edelens van India file 2554, folio 217-218
March 20, 1722 Twee gecommitteerde adsistenten na Tanjongpoera met een brief ter uytdeeling van goede maanden aan de posthouderen aldaar file 2554, folio 218-219
March 22, 1722 Het Portugees schip Nossa Senhora de Deos e St. Christus na Timor file 2554, folio 219
March 26, 1722 Een briefje van Tangerang per inlands patrouillant file 2554, folio 220